backtotop

Wat zijn de gevolgen van osteoporose?

Gevolgen van breuken door osteoporose

Pijn en levenskwaliteit

Breuken kunnen heel pijnlijk zijn en de levenskwaliteit grondig verstoren. In 10% van de gevallen van wervelinzakking is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Bij heupbreuken zijn de vooruitzichten nog slechter en is een ziekenhuisopname altijd nodig. Botbreuken zijn bij ouderen een niet te onderschatten oorzaak van overlijden.

Verlies van zelfstandigheid na een breuk

Slechts 20 tot 60% van de patiënten kan na een heupbreuk weer zelfstandig zijn dagelijkse activiteiten uitvoeren. Hier gaat een lange revalidatie aan vooraf. Heel wat ouderen komen definitief in een rust- of verzorgingstehuis terecht.

Verhoogde mortaliteit

Vooral na heupbreuken en andere belangrijke breuken is de kans op overlijden verhoogd. Zo heeft een studie aangetoond dat de kans op overlijden na een heupbreuk bij ouderen met een factor 5 tot 8 stijgt, en deze oversterfte blijft jarenlang voelbaar. Het risico neemt wel af met de tijd, maar blijft altijd hoger dan van ouderen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd zonder heupfractuur.

Geschreven door Dr Michelle Cooremanvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Gevolgen van breuken door osteoporose
Reclame