backtotop

Hoe wordt de diagnose van osteoporose gesteld?

Botdensitometrie om osteoporose vast te stellen

Botdensiteitsmeting

Botdensitometrie meet de botdensiteit. Het is vandaag de meest nauwkeurige en betrouwbare methode om de diagnose van osteoporose te stellen. Bij deze techniek wordt de hoeveelheid calcium gemeten door het bot te bestralen en de weerkaatste hoeveelheid stralen te meten. Het onderzoek is pijnloos. De stralingsdosis is zeer laag en ongevaarlijk.

Twee scores om de botdensiteit te vergelijken

Het resultaat van de botdensitometrie wordt uitgedrukt in twee scores.

  • De T-score vergelijkt de botdensiteit van de proefpersoon met de botdensiteit van iemand van jeugdige leeftijd met de maximale botdensiteit (piekbotmassa).
  • De Z-score vergelijkt de gemeten waarde met de gemiddelden van mensen van dezelfde leeftijd die geen osteoporose hebben.

Osteopenie en osteoporose

Bij een T-score tussen +1 en –1 is er geen vuiltje aan de lucht: het bot is nog stevig. Er is sprake van verminderde botmassa of osteopenie als de T-score ligt tussen –1 en –2,5 en van osteoporose of tekort aan botmassa vanaf een T-score van –2,5. Botdensitometrie kan de diagnose van osteoporose stellen in afwezigheid van een breuk.

Geschreven door Dr Michelle Cooremanvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Botdensitometrie om osteoporose vast te stellen
Reclame