backtotop

Verlies van botdensiteit en osteoporose

Osteoporose komt vaak voor

Volgens de Gezondheidsenquête 2008 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, afdeling Epidemiologie, verklaarde 3,7% van de totale Belgische bevolking te lijden aan osteoporose. Dit percentage stijgt met de leeftijd vanaf 45-54 jaar om in de leeftijdsgroep 75-plussers 17,8% te bereiken. Vrouwen ouder dan 75 jaar hebben vaker (24%) osteoporose dan mannen (9%).

Het jaarlijkse aantal nieuwe heupbreuken bij 65-plussers is 0,8% bij mannen en 1,9% bij vrouwen. Het aantal breuken zal allicht nog stijgen door de vergrijzing van de bevolking. Van het aantal wervelinzakkingen bestaan geen cijfers.

Geschreven door Dr Michelle Cooremanvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Osteoporose komt vaak voor
Reclame