backtotop

Vruchtbaarheidsstoornissen bij de vrouw

Zoom op stoornissen van de eisprong

Geen of onregelmatige menstruaties

Stoornissen van de eisprong zijn: geen menstruaties (amenorroe) of onregelmatigheden van de menstruatiecyclus. Die zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de gevallen van steriliteit bij de vrouw.

Anovulatie of dysovulatie van centrale oorsprong

De werking van de eierstokken hangt af van stimulering door de hypofyse (die onderaan aan de hersenen zit). De hypofyse hangt zelf af van een structuur in de hersenen die hypothalamus wordt genoemd. We spreken van centrale ovulatiestoornissen als die niet te wijten zijn aan problemen met de eierstokken, maar aan problemen van de zenuwcentra die de eisprong sturen (hypothalamus en hypofyse).

Anovulatie of dysovulatie van perifere oorsprong

Stoornissen van de eisprong kunnen ook worden veroorzaakt door afwijkingen aan de eierstokken. De belangrijkste afwijkingen aan de eierstokken zijn:

  • het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS)
  • een vroege menopauze (vroegtijdig verlies van de reserve van de eierstokken). Een vroege menopauze wordt veroorzaakt door een vroegtijdig uitvallen van de werking van de eierstokken.
  • luteale insufficiëntie of onvoldoende productie van progesteron door de eierstokken
  • een eierstoktumor

Ovulatiestoornissen kunnen ook het gevolg zijn van algemenere medische oorzaken.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Onvruchtbaarheid - Bij de vrouw - Zoom op stoornissen van de eisprong
Reclame