backtotop

Vruchtbaarheidsstoornissen bij de man

Een hindernis op de weg van de zaadcellen

Als de zaadleider volledig of gedeeltelijk is afgesloten, bevat het sperma minder of geen zaadcellen.

De frequentste oorzaken van obstructie zijn:

  • gevolgen van een infectie (meer bepaald van de bijbal)
  • aangeboren anatomische afwijkingen van de excretiewegen: geen of abnormale bijbal en zaadleider (85% van die patiënten vertoont mutaties van het CFTR-gen die mucoviscidose veroorzaken), cysten
  • ziekten van de prostaat
  • obstructie als gevolg van een operatie zoals een vasectomie (vrijwillige sterilisatie), volledige of gedeeltelijke verwijdering van de prostaat …

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Onvruchtbaarheid - Bij de man - Een hindernis op de weg van de zaadcellen
Reclame