backtotop

De behandeling van onvruchtbaarheid

Chirurgische behandelingen voor de vrouw

Chirurgie op het gebied van de voortplanting van vrouwen gebeurt hoofdzakelijk via een laparoscopie en/of een hysteroscopie. In sommige situaties is een chirurgische ingreep noodzakelijk, bijvoorbeeld als er een mechanisch obstakel in de eileiders zit. Als de eileiders niet doorgankelijk zijn, kan er ook geen ontmoeting plaatsvinden tussen de eicel en een zaadcel. Rekanalisatie van de eileiders is raadzaam als onderzoeken erop wijzen dat de eileiders na de operatie waarschijnlijk goed zullen werken. Zo niet, moet de eileider worden verwijderd (salpingectomie). Als beide eileiders ziek zijn, wordt een natuurlijke bevruchting na de operatie onmogelijk. IVF is dan de enige mogelijke oplossing.

Een laparoscopie om vergroeiingen van de inwendige geslachtsorganen door te knippen of om endometrioseletsels te behandelen, kan de kansen op zwangerschap verhogen. Bij endometriose hangt het nut van de chirurgische behandeling evenwel af van het type en de ernst van de endometriose. De arts moet dan ook rekening houden met eventuele andere oorzaken van steriliteit en factoren die een idee geven over de vruchtbaarheid van het koppel.

Een hysteroscopie met verwijdering van een poliep, een fibroom, een synechie of een aangeboren tussenschot in de baarmoederholte kan de vruchtbaarheid van het koppel ook verbeteren.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Onvruchtbaarheid - Behandeling - Chirurgische behandelingen voor de vrouw
Reclame