backtotop

De behandeling van onvruchtbaarheid

Chirurgische behandelingen voor de man

Geen zaadcellen

Voortplantingschirurgie richt zich vrijwel alleen tot mannen van wie het ejaculaat geen enkele zaadcel bevat (azoöspermie).

Obstakel voor de zaadlozing

Naast problemen bij de productie van zaadcellen in de teelballen kan er een obstructie zitten in de uitscheidingswegen, zodat de zaadcellen niet kunnen worden geëjaculeerd.

Behoud van ejaculatie

Opgelet, dat betekent niet dat de man niet ejaculeert. Maar doordat de zaadcellen nog niet 1% van het volume van het ejaculaat uitmaken, wil dat zeggen dat het zaad geen zaadcellen bevat.

Aspiratie van zaadcellen

Als een chirurgische behandeling niet mogelijk is, kan de arts zaadcellen uit de bijballen opzuigen met een naald, die hij door de huid van de balzak steekt.

Testisbiopsie

Ook als het sperma geen zaadcellen bevat en dat niet te wijten is aan een obstructie, worden er in meer dan de helft van de gevallen nog zaadcellen gevonden bij een testisbiopsie (waarbij er een stukje weefsel van de teelballen wordt afgenomen). Die zaadcellen kunnen worden gebruikt voor IVF-ICSI.

En een varicocele?

Bij een belangrijke zichtbare of voelbare spatader in de balzak (varicocele) kan behandeling daarvan de vruchtbaarheid verbeteren. Een uroloog of een androloog kan inschatten of dat een koppel kan helpen.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Onvruchtbaarheid - Behandeling - Chirurgische behandelingen voor de man
Reclame