backtotop
Nieuws

Gepubliceerd op 10/11/2020

mdp_orateurs_02_roskam_nl-mdp

Burn-out: als ouders hun draagkracht verliezen

Ook al zijn er in de geschiedenis altijd al voorbeelden van ouderlijke uitputting geweest, toch worden ouders in de 21steeeuw geconfronteerd met een nooit geziene druk. Maar wanneer de stressfactoren te groot zijn en te lang blijven aanhouden, en men te weinig middelen heeft om ermee om te gaan, dan verliezen sommige ouders hun draagkracht. Ze krijgen een parentale burn-out.

De symptomen van parentale burn-out

Dit syndroom uit zich in de vorm van fysieke uitputting en een gevoel van overmacht, waardoor men ontevreden wordt en geen voldoening meer vindt in het ouderschap. Het gevolg is dat men op het affectieve vlak afstand neemt van zijn kinderen. Door al die symptomen krijgt de betrokkene schuldgevoelens en voelt hij schaamte als hij zich bewust wordt van het contrast tussen de ouder die hij wil zijn en diegene die hij geworden is…

Meer weten over een parentale burn-out?

Hoe en waarom kom je in een parentale burn-out terecht? Wat zijn de gevolgen van een parentale burn-out voor de betrokkene, het koppel en de kinderen? Hoe geraakt men er weer bovenop? Hoe voorkomt men het? Allemaal vragen die aan bod komen tijdens het Virtuele MediPedia-Salon dat plaatsvindt op zaterdag 14 november om 10u met prof.Isabelle Roskam, een wereldwijd erkende autoriteit in dit domein.

Een woordje over de gastspreker: wie is prof. Isabelle Roskam?

Isabelle Roskam, mama van vijf kinderen, is doctor in de psychologie, professor aan de UCLouvain en Research Director. Samen met professor Moïra Mikolacjczak leidt zij het Parental Burnout Research Lab, een internationaal bekend labo op het gebied van parentale burn-out, het Parental Burnout Training Institute, dat opleidingen in dit domein verstrekt aan gezondheidsprofessionals, en het Centre de Consultations Psychologiques Spécialisées en Parentalité, een centrum dat hulp biedt aan ouders die worstelen met dit probleem. Samen met prof. Mikolacjczak schreef prof. Roskam verschillende referentiewerken over parentale burn-out, het resultaat van hun onderzoek en hun gesprekken met ouders in burn-out.

Praktische regeling

Het Virtuele MediPedia-Salon is helemaal gratis en wordt aangeboden online op twee zaterdagen, nl. 14 en 21november. Alle lezingen worden opgenomen en zijn beschikbaar op het platform gedurende drie maanden na het event. Hebt u nood aan meer informatie of wilt u zich inschrijven of deelnemen aan dit uitzonderlijke event? Surf dan naar http://medipediafair.be