backtotop

Dieet, te vermijden geneesmiddelen en rechten van patiënten

Ik lijd aan nierinsufficiëntie: welke rechten heb ik?

Toegang tot gezondheidszorg

De directe kosten van de dialysebehandeling worden terugbetaald door het ziekenfonds van de patiënt. Eventueel kan hij een aanvullende verzekering nemen bij zijn ziekenfonds of een privéverzekering, die volledig of gedeeltelijk de kosten dekt die hij zelf moet betalen (remgeld op geneesmiddelen en bloedanalyses).

Kandidaten voor een niertransplantatie krijgen een deel van het inschrijvingsgeld om op de wachtlijst van EUROTRANSPLANT (instelling voor orgaantoewijzing) te worden gezet, gedeeltelijk terug van het RIZIV.

Erkenning van de handicap

Als de nierinsufficiënt geen of een laag inkomen heeft, kan hij een erkenningsaanvraag of een aanvraag voor een invaliditeitsuitkering indienen bij de sociale dienst van zijn gemeente (hij krijgt dan een formulier dat hij ingevuld moet versturen naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.
De arts van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid zal hem eventueel voor een bepaald percentage gehandicapt verklaren en hem een aantal punten toekennen. Afhankelijk van het aantal punten, zijn inkomen en zijn gezinssituatie, komt hij in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming, sociale voordelen, een bijkomende belastingvrijstelling op inkomsten, een korting inzake onroerende voorheffing, een parkeerkaart, het sociaal telefoontarief, vrijstellingen en kortingen op gas en elektriciteit, openbaar vervoer, autobelasting... Er bestaan dus heel wat steunmaatregelen die aanzienlijk kunnen verschillen naargelang de gehanteerde criteria: inkomen, percentage handicap en gezinssituatie. Nierinsufficiënten doen er dan ook goed aan informatie in te winnen bij hun sociale dienst.

Geschreven door Dr Peter MareenHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Nierinsufficiëntie - Leven met... - Ik lijd aan nierinsufficiëntie: welke rechten heb ik?
Reclame
In Video's