backtotop

Behandeling nierinsufficiëntie

Geneesmiddelen

Bloeddrukverlagende geneesmiddelen

Verhoogde bloeddruk behandelen is essentieel bij mensen met nierinsufficiëntie. Dat kost vaak veel moeite en vereist naast een zoutarm dieet het gebruik van verschillende bloeddrukverlagende middelen. Er zijn verschillende soorten medicijnen beschikbaar.
De plasmiddelen (diuretica) hebben een aparte plaats, omdat ze niet alleen de bloeddruk verlagen, maar ook de vochtopstapeling verminderen. Ook ACE-inhibitoren (inhibitoren van het angiotensine-conversie-enzym) en A2A’s (angiotensine II-antagonisten) hebben het aanzienlijke voordeel dat ze een specifiek nierbeschermend effect hebben, vooral bij ernstige proteïnurie.

Synthetische erytropoëtine

Bij chronisch nierfalen maakt de nier te weinig van het natuurlijke hormoon erytropoëtine aan. Dit hormoon stimuleert het beenmerg om meer rode bloedcellen te produceren. Omdat er te weinig rode bloedcellen worden gevormd, hebben mensen met nierinsufficiëntie last van bloedarmoede (anemie). Dit leidt tot ernstige vermoeidheid, zwakte en kortademigheid. Gelukkig is er de laatste jaren grote vooruitgang geboekt bij de behandeling van bloedarmoede bij nierpatiënten dankzij de ontwikkeling van synthetische erytropoëtine. Het gebruik van erytropoëse-stimulerende geneesmiddelen is vaak noodzakelijk bij mensen met nierinsufficiëntie (bv. Darbepoetin alfa, rHuEPO alpha & beta). Hun algemene toestand en de vermoeidheid verbeteren erdoor, en het hart wordt dankzij de verbeterde zuurstofvoorziening eveneens ontlast.

Cholesterolverlagende geneesmiddelen

Naast een vetarm dieet moeten soms cholesterolverlagende geneesmiddelen worden voorgeschreven.

Bicarbonaten

De nieren elimineren moeilijker zuren in geval van nierinsufficiëntie. Bloedacidose moet gecorrigeerd worden met bicarbonaten (bicarbonaatcapsules, Vichywater of via dialyse).

Geschreven door Dr Peter MareenHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Nierinsufficiëntie - Behandeling - Geneesmiddelen
Reclame
In Video's