backtotop
Nieuws
Zorgtrajecten: welke voordelen?

Zorgtrajecten: welke voordelen?

Sinds 1 juni 2009 komen bepaalde chronische nierpatiënten in aanmerking voor een zorgtrajectcontract. Dr. Claire Janssens, projectcoördinatrice voor het RIZIV, schetst ons de voordelen van dit systeem.

Reclame

Waarom zijn er precies zorgtrajecten gelanceerd?

Het is in de eerste plaats de bedoeling de behandeling van chronische patiënten te optimaliseren door de samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist te verbeteren. Ze krijgen alle drie de vraag om een contract te ondertekenen waarin een reeks doelstellingen zijn vastgelegd. De patiënt verbindt zich ertoe om minstens twee keer per jaar op bezoek te gaan bij zijn huisarts en minstens één keer per jaar bij zijn specialist. Hij moet ook zijn globaal medisch dossier (dat een aantal gegevens bevat over zijn ziekte, de huidige behandeling(en)...) laten beheren door zijn huisarts. Die engageert zich om de behandeling en de follow-up van de patiënt zo goed mogelijk te organiseren, door optimaal samen te werken met de specialist en de overige zorgverstrekkers. De specialist van zijn kant moet de huisarts "coachen" en hem alle nodige gegevens bezorgen voor de follow-up van de patiënt.

Komen alle chronische nierpatiënten ervoor in aanmerking?

Alleen patiënten met een glomerulaire filtratie van minder dan 45 ml/min. of een proteïnurie van meer dan 1 gr/dag mogen een zorgtrajectcontract sluiten. Dialyse- en transplantatiepatiënten voldoen niet aan de criteria voor een zorgtraject, omdat ze een veel intensere follow-up nodig hebben bij een specialist. Het komt er daarbij op aan de behandeling te verbeteren vanaf het beginstadium, op het moment dat de huisarts een sleutelrol vervult. Een patiënt die tijdens het zorgtraject - waarvan de duur momenteel is vastgelegd op 4 jaar - in dialyse moet of een transplantatie ondergaat, behoudt echter alle contractvoordelen. Volgens onze schattingen beantwoorden ongeveer 6.000 patiënten aan die criteria.

Wat zijn de voordelen van het zorgtraject?

Dankzij dit systeem krijgen chronisch zieken een betere terugbetaling van hun consulten bij hun huisarts en hun specialist. Ze hebben ook toegang tot materiaal en diensten: terugbetaling van een bloeddrukmeter (op voorschrift van de huisarts) en van dieetconsulten in het geval van chronische nierpatiënten. De patiënten krijgen ook een follow-upplan op maat (levensstijlaanpassing, behandelingen, controleonderzoeken, vaccinatie), plus alle nodige informatie over hun behandeling.

Interview: Aurélie Bastin

Meer info: www.zorgtraject.be

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat zijn de belangrijkste functies van de nieren?

De nieren zijn zeer gesofistikeerde zuiveringsmachines die tot 170 liter bloed per dag kunnen filteren. In de (…)

Nierinsufficiëntie - Begrijpen - Wat zijn de belangrijkste functies van de nieren?
Wat is chronische nierinsufficiëntie?

Een trage ontwikkeling De term ‘chronische nierinsufficiëntie’ staat voor een (…)

Nierinsufficiëntie - Begrijpen - Wat is chronische nierinsufficiëntie?
In Video's