backtotop
Nieuws
Zorgtrajecten: tussentijdse evaluatie

Zorgtrajecten: tussentijdse evaluatie

Zorgtrajecten willen patiënten met nierinsufficiëntie een betere medische opvolging bieden. De trajecten zijn in juni 2009 gelanceerd en hun succes lijkt nu al gegarandeerd.

Reclame

Behandeling van nierinsufficiëntie

Het zorgtraject is gebaseerd op een samenwerking tussen patiënt, huisarts en nefroloog. Alle drie verbinden ze zich formeel – via ondertekening van een contract - tot samenwerking in de bestrijding van nierinsufficiëntie. "Om chronische nierinsufficiëntie efficiënt te kunnen behandelen is een regelmatige en individuele opvolging van de patiënt nodig. Het is een doorslaggevende voorwaarde om het optreden van de ernstigste symptomen zo veel mogelijk te vertragen en de patiënten een optimale levenskwaliteit te garanderen", vertelt dr. Claire Janssens, projectcoördinatrice voor het RIZIV.

Succes van het zorgtraject nu al bevestigd

Niet alle patiënten met nierinsufficiëntie komen in aanmerking voor het zorgtraject. Alleen patiënten met een glomerusfiltratie van minder dan 45ml/min en/of een proteïnurie van meer dan 1gr/dag kunnen tot het traject toetreden. "Bij het lanceren van het zorgtraject schatten we het aantal rechthebbenden op 7.000", aldus nog dr. Janssens. "Vandaag weten we dat in december 2010 al op zijn minst 10.700 mensen voor het zorgtraject gekozen hadden. Dat cijfer ligt waarschijnlijk nog lager dan het reële cijfer, want de gegevens die de ziekenfondsen aan het RIZIV bezorgen, vertonen altijd enige vertraging."

Rol van de huisarts

Het project lijkt ook op het terrein vruchten af te werpen. "De huisartsen die betrokken zijn bij het zorgtraject worden gecoacht door de nefrologen en krijgen zo meer oog voor belangrijke details in de behandeling van patiënten met nierinsufficiëntie", zegt Claire Janssens. "Over het algemeen stellen de nefrologen het zorgtraject voor aan patiënten met nierinsufficiëntie. Maar we zien dat almaar meer huisartsen zelf het initiatief nemen." Het zijn allemaal bemoedigende resultaten die volgend jaar grondig bestudeerd zullen worden. "De zorgtrajecten worden in 2012 geëvalueerd. De resultaten moeten ons helpen om de werking van het systeem nog verder te verbeteren."

Voor meer info: www.zorgtraject.be

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat zijn de belangrijkste functies van de nieren?

De nieren zijn zeer gesofistikeerde zuiveringsmachines die tot 170 liter bloed per dag kunnen filteren. In de (…)

Nierinsufficiëntie - Begrijpen - Wat zijn de belangrijkste functies van de nieren?
Wat is chronische nierinsufficiëntie?

Een trage ontwikkeling De term ‘chronische nierinsufficiëntie’ staat voor een (…)

Nierinsufficiëntie - Begrijpen - Wat is chronische nierinsufficiëntie?
In Video's