backtotop
Nieuws

Wereldnierdag: opsporing staat centraal

Op donderdag 8 maart heeft voor het tweede jaar op rij Wereldnierdag plaats, een dag die in het teken staat van de opsporing en preventie van chronische nierinsufficiëntie. Een goede gelegenheid om het publiek te informeren en te sensibiliseren over deze aandoening, die vandaag wereldwijd meer dan 1,5 miljoen mensen treft...

Reclame

De International Society of Nephrology (ISN) en de International Federation of Kidney Foundations (IFKF) organiseren op 8 maart de tweede Wereldnierdag. Naar aanleiding daarvan zullen alle Belgische ziekenhuizen aan de ingang infostands plaatsen over nierziekten. Daarnaast zullen zes ziekenhuizen in de provincie Luik (1) en vijf Antwerpse ziekenhuiscentra (2) gratis opsporingstests (bloed- en urineonderzoek) aanbieden.

Steeds meer patiënten

Het aantal nierpatiënten is de voorbije jaren op wereldvlak sterk gestegen. Oorzaak: de vergrijzing van de bevolking, maar ook de explosieve toename van type 2-diabetes (ongeveer 25 % van alle dialysepatiënten lijdt ook aan diabetes). Chronische ziekten (nierinsufficiëntie en hart- en vaatziekten op kop) zijn ernstige volksgezondheidsproblemen die op zich bijna 80 % van het mondiale gezondheidsbudget opslorpen. Nog alarmerender is dat volgens ramingen vanaf 2015 jaarlijks ongeveer 36 miljoen mensen aan deze ziekten zullen overlijden.

Belangrijkste doelgroep: diabetes- en hypertensiepatiënten

Een volwaardig preventie- en opsporingsbeleid is dan ook cruciaal om die zorgwekkende trend te kunnen keren. Niet tijdig ontdekte en behandelde nierinsufficiëntie kan immers tot zeer ernstige complicaties leiden. Bij risicopersonen (diabetes- en hypertensiepatiënten) zou naast de klassieke opsporingstests ook systematisch de glomerulaire filtratiesnelheid (die een goed beeld geeft van de nierwerking) moeten worden bepaald.

Aurélie Bastin

(1) Het "Centre Hospitalier Régional" (Regionaal Ziekenhuiscentrum) van Hoei, het "Centre Hospitalier Régional de la Citadelle" in Luik, de "Clinique Saint-Joseph" in Luik, het "Centre Hospitalier du Bois de l´Abbaye" in Seraing en het "Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle" in Verviers.

(2) De ziekenhuiscentra Sint-Elisabeth, Middelheim, Stuivenberg, Sint-Erasmus en Jan Palfijn. Van 14 tot 18 u. kunnen patiënten zich er gratis laten testen. De resultaten worden dan meegedeeld aan hun huisarts.

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
De risicofactoren van nierinsufficiëntie onderzoeken

De arts zal beginnen met u een aantal vragen te stellen. Hebt u urineweginfecties (gehad), eventueel al (…)

Nierinsufficiëntie - Diagnose - De risicofactoren van nierinsufficiëntie onderzoeken
Diagnose van nierinsufficiëntie: bloedonderzoeken

Creatininegehalte in het bloed Creatinine is een afbraakproduct van creatine, een (…)

Nierinsufficiëntie - Diagnose - Diagnose van nierinsufficiëntie: bloedonderzoeken
In Video's