backtotop
Nieuws
Verzekeringen: laat u niet doen!

Verzekeringen: laat u niet doen!

Verzekeringsmaatschappijen zijn niet altijd even zachtzinnig voor chronisch zieken zoals nierpatiënten. Ziehier enkele tips om uzelf (goed) te verdedigen bij geschillen.

Reclame

Lieg nooit!

Het valt niet mee om je te laten verzekeren als je een ernstige en/of chronische ziekte hebt. De verleiding is dan ook groot om te liegen of belangrijke informatie achter te houden. Een slecht idee, want als de verzekeraar uw bedrog kan bewijzen, kan hij weigeren om u een vergoeding uit te keren de dag dat u die nodig hebt. Toch is zijn ?recht om te weten? niet absoluut. De wet verplicht u weliswaar om hem alle informatie te bezorgen waarmee hij het risico kan evalueren waarvoor u een dekking vraagt. Maar genetische gegevens (familiale antecedenten) en speculaties over hoe uw gezondheidstoestand zal evolueren, mogen in geen geval meegedeeld worden. Krijgt u toch zulke vragen, dan hoeft u die niet te beantwoorden.

De rol van adviserend geneesheren

Voor, tijdens of na het sluiten van het verzekeringscontract kan de verzekeraar eisen dat u onderzocht wordt door één van zijn adviserend geneesheren. Over hem moet u drie dingen weten:

1) Zijn advies is zeer vaak bepalend voor de beslissing van de verzekeraar.

2) Aangezien hij vergoed wordt door de verzekeraar, staat hij meer aan diens kant dan aan de uwe.

3) Na u te hebben onderzocht, maakt de adviserend geneesheer een verslag op dat hij naar de verzekeraar stuurt. Krachtens de wet op de patiëntenrechten kunt (en moet!) u een kopie van dat verslag eisen om het zo nodig aan te vullen of zelfs te betwisten.

Betaal op tijd

De verzekeraar heeft niet het recht om een lopend levensverzekerings- of ziekteverzekeringscontract te wijzigen of te annuleren, tenzij bepaalde contractclausules dat toestaan of u fraude hebt gepleegd (door te liegen bijvoorbeeld). In de praktijk durven sommige minder scrupuleuze verzekeringsmaatschappijen echter nogal eens profiteren van een fout of een achterstallige betaling om uw verzekering op te zeggen. Betaal uw premies dus altijd stipt op tijd en hou u aan de regels.

U bent niet alleen...

Inzake verzekeringen bent u een beetje David tegen Goliath. Gelukkig zijn er organisaties om u te helpen:

- De verekeringsombudsman (www.ombudsman.as) behandelt gratis klachten over verzekeringscontracten. Als bemiddelaar probeert hij een minnelijke schikking te treffen tussen verzekerde en verzekeraar.

- Denkt u het slachtoffer te zijn van onterechte discriminatie, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen (www.diversiteit.be).

- Patiënten- en/of consumentenverenigingen kunnen in uw naam rechtsvorderingen instellen. Aarzel niet om er contact mee op te nemen.

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat zijn de symptomen van nierinsufficiëntie?

Beginnende nierinsufficiëntie verloopt vaak asymptomatisch, d.w.z. zonder symptomen. Precies dat bemoeilijkt (…)

Nierinsufficiëntie - Symptomen - Wat zijn de symptomen van nierinsufficiëntie?
Wat zijn de complicaties van nierinsufficiëntie?

Hoge bloeddruk Een te hoge bloeddruk (hypertensie) komt bijna systematisch voor (…)

Nierinsufficiëntie - Symptomen - Wat zijn de complicaties van nierinsufficiëntie?
In Video's