backtotop
Nieuws

Terminale nierinsufficiëntie: een ontstekingsziekte

Bij de meeste patiënten met terminale nierinsufficiëntie zijn de ontstekingsmarkers verhoogd. Een factor waarmee rekening moet worden gehouden, omdat hij heel wat implicaties heeft.

Reclame

Bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie zijn de ontstekingsmarkers in het bloed sterk verhoogd. Hoewel dit ontstekingsproces in de loop van de tijd kan schommelen, is het zonder enige twijfel toch chronisch. Terminale nierinsufficiëntie is dan ook wel degelijk een ontstekingsziekte. Maar waarom?

Oorzaken van de ontsteking

Allereerst moeten we eraan herinneren dat de nieraandoening zelf gepaard gaat met een abnormale ontstekingsreactie. Nadien doet dialyse – en meer bepaald contact met dialysemateriaal en -oplossingen – het ontstekingsproces meestal toenemen. De ontsteking kan niet alleen pijn veroorzaken, maar ook ondervoeding, resistentie tegen erytropoëtine (het hormoon dat de productie van rode bloedcellen regelt) en atherosclerose (slagaderverkalking).

Ondervoeding

De ontsteking beïnvloedt de hormoonproductie en wijzigt daardoor ook bepaalde stofwisselingsprocessen. Zo kampen heel wat patiënten met eetlustverlies, waardoor ze zich niet meer correct voeden. Bovendien zijn velen sowieso al ondervoed op het moment dat ze starten met dialyse, door hun ziekte en de beperkingen die ermee gepaard gaan. Volgens studies zou ongeveer 30 % van alle dialysepatiënten ondervoedingsverschijnselen vertonen.

Een verhoogd cardiovasculair risico

De ontsteking bevordert ook atherosclerose, een verdikking van de slagaderwand die op haar beurt het risico op hart- en vaatziekten doet stijgen. Atherosclerose gaat meestal gepaard met te hoge cholesterol, hypertensie en/of diabetes, al hebben verschillende studies aangetoond dat ook het ontstekingsproces een centrale rol speelt bij dit verschijnsel. Zo blijkt een verhoogde CRP (C-reactieve proteïne, een ontstekingsmarker) een voorspellende factor voor cardiovasculaire accidenten, ook bij personen die niet lijden aan chronische nierinsufficiëntie.

Hoe de ontsteking te bestrijden?

Ontsteking is een parameter die specifiek moet worden bestreden. Vandaar dat de gebruikte dialysematerialen en -oplossingen nog meer compatibel moeten worden gemaakt met het lichaam. Ook ondervoeding moet worden aangepakt, dankzij sociale (thuismaaltijden bijvoorbeeld) en dieetmaatregelen. Eventuele geneesmiddelenbehandeling van de ontsteking moet geval per geval besproken worden. Sommige studies wijzen op het nut van niet-steroïdale ontstekingsremmers, aspirine of statines. Toch zijn er nog bijkomende onderzoeken nodig om precies uit te maken hoe doeltreffend ze zijn tegen ontsteking bij dialyse.

Julie Luong

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Diagnose van nierinsufficiëntie: urineonderzoek en biopsies

Urineonderzoek De urine wordt onderzocht op sporen van bloed, witte bloedcellen en (…)

Nierinsufficiëntie - Diagnose - Diagnose van nierinsufficiëntie: urineonderzoek en biopsies
Diagnose van nierinsufficiëntie: bloedonderzoeken

Creatininegehalte in het bloed Creatinine is een afbraakproduct van creatine, een (…)

Nierinsufficiëntie - Diagnose - Diagnose van nierinsufficiëntie: bloedonderzoeken
In Video's