backtotop
Nieuws

Statines: welke voordelen voor chronische nierpatiënten?

Statines zijn geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij de behandeling van hypercholesterolemie (een te hoog cholesterolgehalte in het bloed). Ze zouden een gunstig effect kunnen hebben bij chronische nierpatiënten en niertransplantatiepatiënten.

Reclame

Statines worden al jaren voorgeschreven om het cholesterolgehalte en in mindere mate ook het triglyceridengehalte (triglyceriden zijn een soort bloedvetten) te normaliseren. Ze kunnen dus in veel gevallen hartaanvallen en hart- en vaatproblemen tegengaan. Vandaag blijkt uit studies dat sommige statines de levensverwachting van zowel chronische nierpatiënten als niertransplantatiepatiënten zouden kunnen helpen verlengen.

Een effect op de nierfunctie?

Een meta-analyse bij meer dan 18.000 patiënten in drie prospectieve studies heeft aangetoond dat pravastatine (een geneesmiddel uit de familie van de statines) de verslechtering van de nierfunctie lichtjes helpt tegengaan bij patiënten met matige chronische nierinsufficiëntie, los van hun effect op het cholesterolgehalte.* Trouwens, zoals dr. Wissing, nefroloog in het Erasmusziekenhuis, uitlegt: "Patiënten met chronische nierinsufficiëntie hebben een hoger cardiovasculair risico dan de algemene bevolking. Hart- en vaatziekten zijn bij hen de belangrijkste doodsoorzaak. Ze lopen bijgevolg evenveel risico op cardiovasculaire accidenten als diabetici of patiënten die vroeger al een dergelijk accident hebben gehad. Er bestaat dan ook een brede consensus om chronische nierpatiënten net als deze andere risicocategorieën statines toe te dienen". Deze geneesmiddelen hebben gunstige effecten op hart en bloedvaten en op de nieren, en zijn dus geschikt voor nierinsufficiënten.

Duidelijke resultaten bij transplantatiepatiënten

Een grootschalige, gerandomiseerde en dubbelblinde prospectieve studie bij transplantatiepatiënten heeft nogmaals bewezen dat hun cardiovasculaire risico sterk daalt. ** Deze gegevens werden vervolgens bevestigd door retrospectieve analyses. Sommige daarvan wijzen uit dat een behandeling met statines ook de mortaliteit doet dalen bij transplantatiepatiënten. *** "30 tot 40 % van alle sterfgevallen bij transplantatiepatiënten is te wijten aan cardiovasculaire accidenten. Trouwens, bij nagenoeg 90 % van alle transplantatiepatiënten ligt de LDL-cholesterol sterk boven de richtwaarden. Statines zijn dan ook zeer nuttig voor deze doelgroep."

Worden statines genoeg voorgeschreven?

"We hebben nog geen betrouwbare gegevens over het voorschrijven van statines bij nierinsufficiënten en dialysepatiënten. Maar gezien de huidige aanbevelingen worden ze wellicht nog niet genoeg voorgeschreven." Chronische nierpatiënten verdragen statines sowieso goed, maar transplantatiepatiënten moeten ermee opletten. "Sommige statines interageren met geneesmiddelen die gewoonlijk voorgeschreven worden aan transplantatiepatiënten, zoals cyclosporine. Vandaar dat deze patiënten bijzonder voorzichtig moeten zijn met de ingenomen dosis."

Stéphanie Paillet

*Sukhija R et coll. : Effect of statins on development of renal dysfunction. Am J Cardiol., 2008; 101 : 975-9.

**Holdaas H et coll. : Effect of fluvastatin on cardiac outcomes in renal transplant recipients: a multicentre, randomised, placebo-controlled trial Assessment of Lescol in Renal Transplantation (ALERT). Lancet 2003; 361:2024.

***Oberbauer R et coll. : Statin use is associated with prolonged survival of renal transplant recipients. J Am Soc Nephrol., 2008; 19 : 2211-2218.

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Diabetes en hypertensie, oorzaken van nierinsufficiëntie

Een ziekte die duidelijk meer voorkomt Het aantal patiënten met acuut nierfalen (…)

Nierinsufficiëntie - Oorzaken - Diabetes en hypertensie, oorzaken van nierinsufficiëntie
Diagnose van nierinsufficiëntie: urineonderzoek en biopsies

Urineonderzoek De urine wordt onderzocht op sporen van bloed, witte bloedcellen en (…)

Nierinsufficiëntie - Diagnose - Diagnose van nierinsufficiëntie: urineonderzoek en biopsies
In Video's