backtotop
Nieuws

Orgaandonatie: een stand van zaken

Reclame

In België wachten er elk jaar 800 tot 900 patiënten op een nier en worden er tegelijk 400 à 450 niertransplantaties verricht. Cijfers die van ons land één van de koplopers maken inzake orgaandonatie, samen met Spanje, Oostenrijk en de Verenigde Staten. "Ter vergelijking: in Duitsland bedragen die cijfers respectievelijk ongeveer 8.000 en slechts 2.000", aldus prof. Jacques Malaise, geassocieerd kliniekhoofd in het Orgaantransplantatiecentrum van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Lukas. "Er bestaan verschillende verklaringen voor die grote verschillen tussen landen: de sensibiliseringsgraad van de bevolking, de houding van de verschillende godsdiensten tegenover de dood, maar ook en vooral de verschillen tussen de wetgeving inzake orgaandonatie."

"Zwijgen is toestemmen"

In de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Nederland en de Scandinavische landen is orgaandonatie alleen toegestaan als de overledene zich tijdens zijn leven heeft geregistreerd als orgaandonor. In België bepaalt de wet van 13 juni 1986 dat elke burger automatisch toestemt om zijn organen af te staan na zijn dood, tenzij hij uitdrukkelijk verzet heeft aangetekend bij de gemeentelijke administratie of tegenover een naaste. De Belgische wetgeving is dus gebaseerd op het principe "Zwijgen is toestemmen". Tot slot nog dit: iedereen kan zich verzetten tegen orgaandonatie, maar zich ook uitdrukkelijk kandidaat stellen bij de administratie van zijn gemeente (u kunt het formulier downloaden op www.beldonor.be). Op die manier kunnen de nabestaanden niet ingaan tegen de wilsbeschikking van de overledene.

Solidariteit voor meer doeltreffendheid

Dankzij onze wetgeving zit ons land met relatief korte wachtlijsten. Toch doet dit ook enkele problemen rijzen. "Hoe minder patiënten er op de wachtlijst staan, hoe minder kans dat we een compatibele 'ontvanger' vinden voor de beschikbare nieren", benadrukt prof. Malaise. Dat is ook de reden waarom België samenwerkt met andere landen, in het kader van Eurotransplant, een netwerk dat de internationale uitwisseling coördineert inzake orgaandonatie. In ruil staat België geregeld nieren af aan de landen waarmee het samenwerkt.

Momenteel maken er zeven landen deel uit van Eurotransplant: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Kroatië en Slovenië. Maar ook al hebben we in België niet te klagen als het over nierdonatie gaat, binnen Eurotransplant is het tekort duidelijk voelbaar. Zo kregen in 2005 slechts zo'n 3.000 patiënten een transplantatie, terwijl meer dan 11.000 mensen nog altijd op een nier zaten te wachten.

Aurélie Bastin, met medewerking van Jacques Malaise, geassocieerd kliniekhoofd, en Dominique Van Deynse, hoofdcoördinator van het Orgaantransplantatiecentrum van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Lukas.

De LIR (Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux, Liga ten voordele van Nierinsufficiënten) organiseert op 13 oktober om 20 u. een concert in het Cultureel Centrum van Ukkel, in samenwerking met Lau, Hugues Maréchal en Viktor Lazlo. De opbrengst gaat naar orgaandonatie.

Info en reservering: 02/374.64.84. Cultureel Centrum van Ukkel, Rodestraat 47, Ukkel. Ticketprijzen: € 20 (balkon) of € 25 (parterre).

 

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Een geschikte donor vinden

Wat is een geschikte donor? De bloedgroep van de donor en de ontvanger moeten ABO- (…)

Nierinsufficiëntie - Behandeling - Een geschikte donor vinden
Reacties op een transplantatie

Een meestal snel herstel Een niertransplantatie is een eenvoudige ingreep. De (…)

Nierinsufficiëntie - Behandeling - Reacties op een transplantatie
In Video's