backtotop
Nieuws

Naar een totale terugbetaling van de nierdonatiekosten

Op enkele weken van de Dag van de Orgaandonatie is de FOD Volksgezondheid van plan om een studie te lanceren om de totale kostprijs van orgaandonatie te evalueren. Doel: levende donoren beter vergoeden.

Reclame

In 2009 hebben meer dan 95.500 personen zich geregistreerd als orgaandonor; dat zijn er 62.500 meer dan in 2005. Maar hoewel het aantal donoren sterk is toegenomen, dreigt het de komende jaren toch af te nemen. Oorzaken: de daling van het aantal verkeersongevallen en de stijging van de levensverwachting. De wachttijd voor een transplantatie, die gemiddeld zo'n honderd dagen bedraagt, dreigt bijgevolg langer te worden. In België zijn 800 à 900 patiënten die op een nier zitten te wachten, ingeschreven op de Eurotransplant-lijst. 10 % van hen zal niet tijdig getransplanteerd kunnen worden.

Vaker een beroep doen op levende donoren

"Rekening houdend met al die factoren vinden we het belangrijk om het gebruik van levende donoren aan te moedigen en te vergemakkelijken", aldus Isabelle Sénépart van de FOD Volksgezondheid. "In 2008 werden er in België 45 levende donaties geregistreerd op een totaal van 441 transplantaties. Dat cijfer ligt nog altijd veel te hoog!" Om het orgaantekort te verminderen en de donatieprocedure toegankelijker te maken, wil de FOD Volksgezondheid dan ook een studie uitvoeren om de exacte donatiekosten te evalueren (voorafgaande tests, bezoeken aan een specialist, geneesmiddelen, postoperatieve medische zorg, …). "De wet bepaalt dat levende donoren een vergoeding moeten krijgen die al hun donatiekosten dekt", preciseert Isabelle Sénépart. "Vandaag worden sommige kosten, zoals inkomensverlies door langdurige arbeidsongeschiktheid, echter nog altijd niet terugbetaald. Deze studie moet klaarheid scheppen over dit probleem."    

Meer kansen op succes

De voordelen van levende nierdonatie zijn talrijk. De wachttijd is meestal korter, waardoor de patiënt niet aan de dialyse hoeft. Ander voordeel: de transplantatie kan optimaal gepland en voorbereid worden. Alle operatiedetails worden vooraf onder de loep genomen, en de ontvangende patiënt krijgt vroeger geneesmiddelen tegen afstoting. Als beide ingrepen tegelijk kunnen gebeuren, zijn er ook veel minder transportproblemen en verloopt er aanzienlijk minder tijd tussen het wegnemen en het inplanten van het orgaan.

Aurélie Bastin

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat zijn de belangrijkste functies van de nieren?

De nieren zijn zeer gesofistikeerde zuiveringsmachines die tot 170 liter bloed per dag kunnen filteren. In de (…)

Nierinsufficiëntie - Begrijpen - Wat zijn de belangrijkste functies van de nieren?
Wat is chronische nierinsufficiëntie?

Een trage ontwikkeling De term ‘chronische nierinsufficiëntie’ staat voor een (…)

Nierinsufficiëntie - Begrijpen - Wat is chronische nierinsufficiëntie?
In Video's