backtotop
Nieuws

Multidisciplinaire aanpak van chronische nierinsufficiëntie is essentieel

Door in een vroegtijdig stadium informatie aan te bieden, een dieet op te leggen of passende medicatie toe te dienen, kan een patiënt die lijdt aan chronische nierinsufficiëntie optimaal worden begeleid. Door dit predialysebeleid kan bovendien het aantal nierfunctievervangende behandelingen op termijn dalen.

Reclame

De Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN) pleit al geruime tijd voor een goede samenwerking tussen huisartsen en nefrologen om een netwerk uit te bouwen waarin patiënten al vrij vroeg - voor ze aan nierdialyse toe zijn - op de juiste manier worden bijgestaan. Zo heeft de huisarts volgens het NBVN de belangrijke rol de uitgestippelde strategie van de nefroloog in de praktijk toe te passen, de patiënt “op het terrein” te motiveren en de behandelingsparameters te registreren. Ook een verder uitbouwen en optimaliseren van de intramurosbegeleiding van de nierinsufficiënte patiënten binnen de ziekenhuizen blijft essentieel.

Meer nierpatiënten

Dokter Jean-Marie Billiouw, voorzitter van het NBVN en nefroloog in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis van Aalst: « Het aantal patiënten met ernstig nierfalen neemt de laatste jaren toe. Dat is vooral toe te schrijven aan een groeiend aantal patiënten met chronische ziektes als diabetes mellitus, cardiovasculaire aandoeningen en hypertensie. Maar anderzijds ook aan de vergrijzing van de populatie. Mensen worden optimaal behandeld voor allerhande aandoeningen waardoor er ook meer tijd is om nierinsufficiënt te worden. De gemiddelde leeftijd van hemodialysepatiënten in Vlaanderen bijvoorbeeld is 70 jaar. We moeten dus goed voor ogen houden dat er de komende jaren meer gevallen van nierinsufficiëntie op ons af komen. Het stadium vóór de effectieve nierdialyse, de predialyseperiode , is dan ook zeer belangrijk.”

Multidisciplinaire begeleiding

Het begeleiden van patiënten met preterminale nierinsufficiëntie is volgens dokter Billiouw gestoeld op vier belangrijke pijlers:

• het registreren van de patiënten

• het aanstellen van een predialysecoördinator binnen de dienst

• patiëntenbegeleiding en educatie

• een multidisciplinair ziekenhuisteam dat in nauwe samenwerking met de huisarts de begeleiding optimaal stuurt

“Het pad van een nierpatiënt op weg naar nierfuntievervanging is zeer moeilijk”, zegt dokter Billiouw. “De familie moet erbij betrokken worden, maar ook de huisarts. De patiënt moet zelf ook geresponsabiliseerd worden. Niet alles hangt van de geneesheer af. De patiënt kan zelf zijn bloeddruk controleren, zijn gewicht opvolgen, zijn dieetvoorschriften correct naleven. Eigenlijk is de predialysebegeleiding één groot spel met verschillende actoren die perfect op elkaar moeten inspelen. Nierinsufficiëntie tijdig herkennen en adequaat behandelen kan het aantal nierfunctievervangende behandelingen op termijn doen dalen.”

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
De risicofactoren van nierinsufficiëntie onderzoeken

De arts zal beginnen met u een aantal vragen te stellen. Hebt u urineweginfecties (gehad), eventueel al (…)

Nierinsufficiëntie - Diagnose - De risicofactoren van nierinsufficiëntie onderzoeken
Hoe wordt nierinsufficiëntie ontdekt?

In vele gevallen komt de arts chronische nierinsufficiëntie op het spoor door een afwijking in het bloed en /of (…)

Nierinsufficiëntie - Diagnose - Hoe wordt nierinsufficiëntie ontdekt?
In Video's