backtotop
Nieuws

Hepatitis C en hemodialyse : wat zijn de risico's?

Vandaag is de kans dat dialysepatiënten drager zijn van het hepatitis C virus ongeveer drie keer hoger dan bij de bevolking in haar geheel. De ziekte heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Ze doet de levensverwachting van de patiënten niet dalen, maar ze kan de kans op een transplantatie wel beperken of het uitvoeren ervan doen vertragen.

Reclame

“In de jaren 60, toen de dialyse nog in haar beginfase was, kwam hepatitis C vaak voor bij dialysepatiënten”, zo zegt professor Michel Jadoul, diensthoofd Nefrologie in de Cliniques Universitaires Saint Luc. “In die tijd waren nog niet alle verschillende hepatitisvirussen geïdentificeerd, maar de besmettingswijze (via het bloed) was dat wel. Omdat bij een hemodialyse het bloed buiten het lichaam gezuiverd wordt om daarna weer toegediend te worden, is het niet verrassend dat er heel wat gevallen van hepatitis voorkomen.” In het begin van de jaren 70 werd het hepatitis B virus eindelijk geïdentificeerd en konden preventieve maatregelen ingevoerd worden. Maar die maatregelen blijken geen totaaloplossing te bieden voor het probleem.

Een virus dat een ander virus verbergt

“Een nog onbekende vorm van hepatitis tast nog meer dialysepatiënten aan tot in 1989, toen onderzoekers het virus ontdekte dat daarvoor verantwoordelijk was. In die tijd was in België ongeveer 15 % van de dialysepatiënten drager van het hepatitis C virus, zo blijkt uit onderzoek”, aldus professor Jadoul. “Tot in 1987 waren bloedtransfusies bij mensen met nierinsufficiëntie legio omdat het gebruik van erytropoëtine nog niet algemeen was. In geval van besmetting met hepatitis C voor het toedienen van de behandeling met dialyse kwamen er vaak nog besmettingen met het virus bovenop van patiënt op patiënt en dat via de plek waar de dialyse uitgevoerd werd (via de handen van het personeel, machines waar soms bloedvlekken op zitten, enz.)”

5 % van de patiënten vandaag

Net zoals bij het hepatitis B virus, werden maatregelen genomen om de besmetting met het C virus te beperken bij mensen met nierinsufficiëntie. “Dankzij opsporing werden bloeddonoren die besmet waren geweerd als donor wat maakt dat het risico op besmetting via transfusie zo goed als onbestaande is”, zo verduidelijkt professor Jadoul. Wel moeten een aantal hygiënische maatregelen gerespecteerd worden. “Het verzorgend personeel op de dialysedienst moeten zorgvuldig de handen wassen en bij elke patiënt andere handschoenen aantrekken”, zegt de professor. “Met moet ook alle oppervlakken die in contact komen met bloed regelmatig en grondig reinigen en vermijden dat hetzelfde materiaal (knevelverbanden bijvoorbeeld) bij verschillende patiënten gebruikt wordt.” Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het aantal besmettingen bij dialysepatiënten daalde. Uit een onderzoek van de Cliniques Universitaires Saint Luc, was in 2006 niet meer dan 5 % van de patiënten nog drager van het virus.

Aurélie Bastin, in samenwerking met professor Michel Jadoul, diensthoofd Nefrologie in de Cliniques Universitaires Saint Luc.

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Reacties op een transplantatie

Een meestal snel herstel Een niertransplantatie is een eenvoudige ingreep. De (…)

Nierinsufficiëntie - Behandeling - Reacties op een transplantatie
Een geschikte donor vinden

Wat is een geschikte donor? De bloedgroep van de donor en de ontvanger moeten ABO- (…)

Nierinsufficiëntie - Behandeling - Een geschikte donor vinden
In Video's