backtotop
Nieuws

Een nier afstaan, vermindert de levensverwachting niét

Een grootschalige Amerikaanse studie bij 3.698 patiënten die tussen 1963 en 2007 donor waren, heeft aangetoond dat tijdens je leven een nier afstaan, geen invloed heeft op je gezondheidstoestand, noch op korte noch op lange termijn. De levenskwaliteit van de donor zou zelfs beter zijn dan die van de algemene bevolking.

Reclame

Eén van de interessante aspecten van deze studie schuilt ook in de grondige analyse van verschillende parameters bij een kleinere donorpopulatie. "Uit de verzamelde gegevens blijkt dat zelfs 20 jaar na de nierdonatie het risico op albuminurie (aanwezigheid van eiwitten in de urine) of arteriële hypertensie niet groter zou zijn dan het risico bij de algemene bevolking", aldus prof. Eric Goffin, kliniekhoofd van de dienst nefrologie van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc.

Ook geen impact op de nierfunctie

Na een nierdonatie kan de overblijvende nier zijn filtratievermogen aanpassen. Vandaar dat donoren geen verhoogd risico lopen op nierinsufficiëntie, integendeel: hun risico ligt soms zelfs iets lager dan bij de algemene bevolking. Volgens prof. Goffin kunnen twee elementen de zeer positieve resultaten van deze studie verklaren. "De donoren worden heel streng geselecteerd, onder meer op basis van de toestand van hun nieren. Bovendien worden ze gedurende verschillende jaren intensief gevolgd."

Een nier afstaan, verhoogt je zelfrespect

Volgens de auteurs van de studie zou de levenskwaliteit van de donoren over het algemeen ook beter zijn dan die van de algemene bevolking. "Tijdens je leven één van je nieren afstaan, verhoogt je zelfrespect. De meeste donoren halen er heel wat persoonlijke voldoening uit. Die positieve gevoelens kunnen niet alleen een gunstige invloed hebben op de psyche, maar ook op de algemene gezondheidstoestand", vervolgt prof. Goffin.

Een nier krijgen van een levende donor: een pluspunt voor de patiënt

In 2008 werden er in de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc 90 nieren getransplanteerd. 12 daarvan waren afkomstig van een levende donor. "Het percentage levende donoren is dan ook gestegen van 4 à 5 % de voorbije jaren tot 13 %." Voor patiënten die wachten op een nieuwe nier, biedt dat heel wat voordelen. "De transplantatie wordt vaak vroeger gepland, waardoor de patiënten niet in dialyse moeten. De slaagkansen zijn ook groter: alle details van beide operaties (bij respectievelijk donor en ontvanger) kunnen vooraf besproken worden, en de patiënt kan vroeger een antiafstotingsbehandeling krijgen." Tijdens je leven een nier afstaan, zou dan ook nog meer moeten worden aangemoedigd, aangezien het de gezondheidstoestand van de donor niet aantast en heel wat voordelen biedt voor de patiënt.

Aurélie Bastin

Bron: Hassan N. Ibrahim et al., Long-Term Consequences of Kidney Donation, New England Journal of Medicine, Vol 360:459-469, January 29, 2009, Number 5.

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Hoe wordt nierinsufficiëntie ontdekt?

In vele gevallen komt de arts chronische nierinsufficiëntie op het spoor door een afwijking in het bloed en /of (…)

Nierinsufficiëntie - Diagnose - Hoe wordt nierinsufficiëntie ontdekt?
De risicofactoren van nierinsufficiëntie onderzoeken

De arts zal beginnen met u een aantal vragen te stellen. Hebt u urineweginfecties (gehad), eventueel al (…)

Nierinsufficiëntie - Diagnose - De risicofactoren van nierinsufficiëntie onderzoeken
In Video's