backtotop
Nieuws
Een meerjarenplan voor een betere behandeling van nierinsufficiëntie

Een meerjarenplan voor een betere behandeling van nierinsufficiëntie

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft een grootschalig meerjarenplan uitgewerkt voor chronisch zieken. Ze is zich immers volop bewust van de lacunes op dat vlak. Het plan moet begin 2009 de eerste tastbare resultaten opleveren, dankzij een jaarbudget van 50 miljoen euro.

Reclame

 

Behandelingen en geneesmiddelen beter terugbetaald

Laurette Onkelinx heeft beslist om het plafond van de maximumfactuur (MF) te verlagen. Concreet wordt er voor 2009 een budget van 10 miljoen euro vrijgemaakt om de MF aan te passen voor chronischzieken, die ook een betere erkenning zullen krijgen van hun statuut. Dit meerjarenplan omvat ook nieuwe terugbetalingen voor de zogenaamde "klasse D"-geneesmiddelen, die momenteel nog niet terugbetaald worden. "Dat betekent concreet dat chronischepatiënten voortaan individueel geneesmiddelen krijgen terugbetaald, terwijl andere personen daar geen recht op hebben", aldus de minister. "Tweede maatregel: chronischzieken zullen voortaan hun geneesmiddelenkosten sneller volledig terugkrijgen."

Het zorgtraject: een nieuw contract

Op 28 november gaf de Ministerraad groen licht voor het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het "zorgtraject". Het gaat om een schriftelijke verbintenis, in de vorm van een contract van vier jaar dat nadien kan worden verlengd, tussen de chronischepatiënt, zijn huisarts en zijn specialist. Dit zorgtraject moet een betere follow-up van de ziekte waarborgen en een doeltreffender follow-up, dankzij een gecoördineerde actie die verplicht gekoppeld wordt aan het globaal medisch dossier. Bovendien geeft dit zorgtraject recht op volledige terugbetaling van alle consulten die verband houden met de aandoening in kwestie, op voorwaarde dat de patiënt elk jaar minstens twee keer zijn huisarts en één keer zijn specialist heeft bezocht. Patiënten met chronischenierinsufficiëntie behoren tot de eerste twee groepen die kunnen profiteren van dit contract. Dialyse- of transplantatiepatiënten die behandeld worden in het ziekenhuis, komen evenwel niet in aanmerking.

Wat houden de nieuwe maatregelen precies in?

De komende maanden en jaren worden heel wat maatregelen in dit plan concreet uitgevoerd. Zo komt er al in 2009 een budget vrij voor een betere pijnbestrijding, via een proefproject inzake algologie (een specialisatie die de verschillende soorten pijn bestudeert en hun effecten op het organisme), eerst in de ziekenhuizen, vervolgens in de ambulante zorg. Ook de transportkosten, waarvoor er geen enkele federale regelgeving bestaat, worden voortaan beter terugbetaald. Verder zullen er inspanningen geleverd worden zodat patiënten hun beroeps- en privéleven beter op elkaar kunnen afstemmen, dankzij een betere cumul tussen invaliditeitsuitkeringen en beroepsinkomsten.

Stéphanie Koplowicz

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat zijn de symptomen van nierinsufficiëntie?

Beginnende nierinsufficiëntie verloopt vaak asymptomatisch, d.w.z. zonder symptomen. Precies dat bemoeilijkt (…)

Nierinsufficiëntie - Symptomen - Wat zijn de symptomen van nierinsufficiëntie?
Wat zijn de complicaties van nierinsufficiëntie?

Hoge bloeddruk Een te hoge bloeddruk (hypertensie) komt bijna systematisch voor (…)

Nierinsufficiëntie - Symptomen - Wat zijn de complicaties van nierinsufficiëntie?
In Video's