backtotop
Nieuws
E.Coli: risico op niercomplicaties

E.Coli: risico op niercomplicaties

De E.Coli-bacterie haalt sinds enkele weken de voorpagina’s. Welke gevaren houdt deze bacterie in voor de nieren? En hoe kunnen we er ons tegen beschermen?

Reclame

Meestal ongevaarlijk voor de nieren

Er zijn tussen 500 en 100.000 soorten bacteriën aanwezig in het menselijk lichaam. Ze zijn ongeveer tien keer talrijker dan de menselijke cellen. Het overgrote deel heeft een heilzaam effect op het lichaam en is compleet ongevaarlijk. Slechts 5 tot 10% kan ziekten veroorzaken. De bacterie die verantwoordelijk is voor de epidemie die momenteel woedt in Duitsland, maakt deel uit van de subgroep Escherichia Coli; de meeste bacteriën in deze subgroep zijn risicoloos. De “schuldige” stam bezit echter een gevaarlijke eigenschap: hij geeft toxines af die de typische symptomen veroorzaken van de infectie: buikkrampen, diarree (soms met bloed erbij) en koorts.

Wat zijn de risico’s van een infectie met enterohemorragische E. Coli?

Het echte gevaar komt vooral van het risico op niercomplicaties. In ongeveer 10% van de gevallen evolueert een infectie met enterohemorragische E. Coli (EHEC) naar een hemolytisch en uremisch syndroom (HUS). De bacterie doet toxines vrijkomen die de kleine nierbloedvaten aantasten, met microbloedingen tot gevolg. De nierinsufficiëntie die daarvan het gevolg is, is meestal voorbijgaand: de symptomen verdwijnen na enkele dagen, zonder behandeling. Nierinsufficiëntie kan wel chronisch worden en vereist in 10 tot 20% van de gevallen dialyse. Het sterfterisico bij HUS bedraagt 3 tot 5%. Er bestaat vandaag helaas nog altijd geen enkele behandeling die rechtstreeks inwerkt op de toxines.

Is voorafbestaande nierinsufficiëntie een reden tot bezorgdheid?

Het infectierisico ligt niet hoger bij personen die al nierinsufficiëntie hebben. Wel kunnen de gevolgen in geval van besmetting ernstiger zijn, aangezien de nierfunctie sowieso al verminderd is.

Hoe wordt de enterohemorragische E. Coli-bacterie overgedragen?

Alle rauwe producten kunnen besmet raken: groenten, gehakt, niet-gepasteuriseerde melkproducten enz. Overdracht van mens tot mens is mogelijk, maar zeldzaam. De bacterie ontwikkelt zich vooral in de darmen van runderen. Besmetting gebeurt dan ook meestal via dierlijke meststoffen of vervuild water.

Hoe kunnen we ons beschermen tegen de enterohemorragische E. Coli-bacterie?

Er bestaan eenvoudige maatregelen om dit type infectie te voorkomen:

  • groenten spoelen met zuiver water of schillen,
  • vlees voldoende bakken,
  • regelmatig uw handen wassen, vooral tijdens het koken.

Tot slot nog dit: tot nog toe er is in België nog geen enkel spoor ontdekt van de virulente stam van deze bacterie. U hoeft dus zeker niet te panikeren en evenmin groenten of vlees te laten.

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Diabetes en hypertensie, oorzaken van nierinsufficiëntie

Een ziekte die duidelijk meer voorkomt Het aantal patiënten met acuut nierfalen (…)

Nierinsufficiëntie - Oorzaken - Diabetes en hypertensie, oorzaken van nierinsufficiëntie
Diagnose van nierinsufficiëntie: bloedonderzoeken

Creatininegehalte in het bloed Creatinine is een afbraakproduct van creatine, een (…)

Nierinsufficiëntie - Diagnose - Diagnose van nierinsufficiëntie: bloedonderzoeken
In Video's