backtotop
Nieuws

Dialysepatiënt: Ken uw rechten

Als dialyse de enige nog overblijvende optie is, worden mensen met nierinsufficiëntie geconfronteerd met hogere verzorgingskosten, en dat terwijl ze door hun ziekte soms verplicht zijn om halftijds te gaan werken of hun beroepsactiviteiten helemaal stop te zetten. Gelukkig bestaan er voorzieningen om deze financiële last te helpen dragen.

Reclame

Terugbetaling van de verzorgingskosten…

De rechtstreekse kosten die verbonden zijn aan de dialysebehandeling worden wel door de ziekteverzekering terugbetaald, maar soms komen er nog andere uitgaven bovenop. Het is dus aangewezen om een bijkomende verzekering af te sluiten die deze extra uitgaven (remgeld op de geneesmiddelen en de bloedanalyses bijvoorbeeld) geheel of gedeeltelijk dekt. Zodra het remgeld de drempelwaarde van 450 euro bereikt, krijgt de patiënt bovendien het forfait chronische ziekten uitbetaald. Voor 2007 bedraagt dat zorgforfait 257,79 euro (253,61 euro voor 2006). Het wordt automatisch door de ziekteverzekering berekend en overgeschreven.

… en vervoerskosten

"Ik raad minder mobiele patiënten altijd aan om zich aan te sluiten bij een ziekteverzekering, waarvan de bijkomende verzekering een tussenkomst aanbiedt voor de kosten van transport naar de dialysecentra", vertelt Françoise Cochez, maatschappelijk werkster in het Universitaire Ziekenhuis Saint-Luc. "Ook de vervoerskosten voor elk controleonderzoek bij de nefroloog worden door sommige ziekteverzekeringen ten laste genomen."

Welke stappen moet ik zetten naar mijn werkgever toe?

Geen enkele, behalve wanneer u niet langer voltijds kunt werken. "Dialysepatiënten of patiënten die een transplantatie hebben ondergaan en die moeite hebben om hun werk voort te zetten kunnen om medische redenen overstappen op een halftijdse werkregeling", aldus nog Françoise Cochez. "Daarvoor moeten ze beschikken over een medisch attest en over de goedkeuring van de adviserende geneesheer van hun verzekeringsinstelling. Er moet ook een akkoord gevonden worden met de werkgever." Deze formule vergemakkelijkt het dagelijkse leven van de patiënten, terwijl ze toch hun voltijdse inkomen behouden, aangezien dat voor de helft ten laste valt van de ziekteverzekering. Een goede raad: breng de adviserende geneesheer van uw ziekteverzekering op de hoogte, als u op vakantie wilt gaan naar het buitenland. Zo voorkomt u dat u de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid verliest, mocht u tijdens die periode worden opgeroepen.

Erkenning van de handicap en uitkeringen

"Dialysepatiënten kunnen door een medisch formulier (te verkrijgen op het gemeentehuis) te laten invullen door de behandelende geneesheer of hun nefroloog een erkenning van een handicap van 66 % krijgen bij het ministerie van Sociale Zaken", aldus nog Françoise Cochez. "Na het versturen van het formulier wordt de patiënt bij de geneesheer van het ministerie uitgenodigd. Deze zal het percentage van de handicap en het aantal punten van verminderde zelfredzaamheid bij de patiënt vastleggen. Afhankelijk van dat percentage, het aantal punten, het inkomen en de familiale situatie zal de dialysepatiënt kunnen genieten van een vervangend inkomen (dat wordt toegekend als het beroepsinkomen door de handicap beperkt wordt tot een derde of minder van wat een gezonde persoon kan verdienen), van een integratietegemoetkoming (die wordt toegekend als de handicap leidt tot bijkomende uitgaven om zich in het sociale leven te integreren) en/of van bepaalde sociale voordelen (parkeerkaart, sociaal tarief voor telefoneren, verlaging van gastarief, elektriciteitstarief, kosten van openbaar vervoer…)". Tot slot nog dit: als de aanvraag voor erkenning van de handicap voor het 65ste levensjaar gebeurt, kan de dialysepatiënt ook een fiscale vrijstelling en een verlaging van de onroerende voorheffing krijgen.

Aurélie Bastin, in samenwerking met Françoise Cochez, maatschappelijk werkster in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de rubriek "hulp" van onze site. U vindt er ook alle nuttige adressen en telefoonnummers.

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat zijn de symptomen van nierinsufficiëntie?

Beginnende nierinsufficiëntie verloopt vaak asymptomatisch, d.w.z. zonder symptomen. Precies dat bemoeilijkt (…)

Nierinsufficiëntie - Symptomen - Wat zijn de symptomen van nierinsufficiëntie?
Wat zijn de complicaties van nierinsufficiëntie?

Hoge bloeddruk Een te hoge bloeddruk (hypertensie) komt bijna systematisch voor (…)

Nierinsufficiëntie - Symptomen - Wat zijn de complicaties van nierinsufficiëntie?
In Video's