backtotop
Nieuws

Dialyse bij bejaarden: welke specifieke vereisten?

Wat is de meest geschikte dialysemethode voor bejaarden? Stijgen de complicatierisico's van de behandeling evenredig met de leeftijd? Ziehier het antwoord op die vragen door dr. Eric Goffin, kliniekhoofd van de dienst nefrologie van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Lucas.

Reclame

De levensverwachting stijgt nog voortdurend, dus blijft ook het aantal dialysepatiënten boven de 70 jaar toenemen. Dat zorgt onvermijdelijk voor een aantal problemen. In de eerste plaats is het bij patiënten die vaak kampen met ernstige nevenaandoeningen, moeilijk om nierinsufficiëntie tijdig op te sporen. Vaak maskeren de klachten bij andere aandoeningen (hart- en vaatziekten, neuropsychiatrische stoornissen, …) immers de symptomen van nierfunctiestoornissen (bloedarmoede, bloed in de urine, …). Een problematische situatie. Als deze patiënten te laat een nefroloog raadplegen, missen ze tegelijk een behandeling die moet vermijden dat hun nierinsufficiëntie ontaardt in een terminaal stadium. Bovendien krijgen ze op die manier ook niet de aangewezen dialysemethode. Zo kan peritoneale dialyse zonder voorafgaande informatie en technische voorbereiding bemoeilijkt worden.

Hemodialyse of peritoneale dialyse?

Dr. Goffin licht toe: "Ook al kunnen sommige zeventigers nog goed aan zelfzorg doen, de meesten hebben daar wel degelijk moeite mee. Vandaar dat er meestal gekozen wordt voor hemodialyse in een gespecialiseerd centrum, of voor peritoneale dialyse. De eerste optie vereist een optimale medische bewaking, de tweede zorgt ervoor dat patiënten die nog voldoende gezond zijn, minder vaak naar het ziekenhuis moeten. Peritoneale dialyse vereist ook een minder streng dieet en is niet zo agressief als hemodialyse, waardoor bejaarde patiënten ze vaak beter verdragen."
Een ander criterium om mee rekening te houden: de keuze van een eventueel rusthuis. "Alleen gespecialiseerde instellingen aanvaarden patiënten die peritoneale dialyse krijgen. Hemodialyse stelt minder eisen aan rust- en verzorgingstehuizen, al vergt ze eveneens enkele organisatorische maatregelen. Zo moeten de patiënten drie keer per week naar het centrum of het ziekenhuis in kwestie gebracht worden, en moeten ze een specifiek dieet volgen (zout- en kaliumarm, maar ook met beperkte vochtinname).

Weinig specifieke risico's

Net als bij jongere dialysepatiënten zijn behandelingscomplicaties bij bejaarden vrij zeldzaam geworden. Toch lopen oudere patiënten meer risico op cardiovasculaire problemen, voedingstekorten en infecties. Bovendien kampen ze vaker met problemen door eenzaamheid en autonomieverlies. Stuk voor stuk factoren om rekening mee te houden en op de voet te volgen.
Aurélie Bastin.
Meer informatie over rust- en verzorgingstehuizen in België vindt u op: www.derusthuizen.be.

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat is dialyse?

Beslissing tot dialyse Vaak komt er een moment waarop, ondanks het dieet en de (…)

Nierinsufficiëntie - Behandeling - Wat is dialyse?
Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt het bloed van de patiënt via een slangetje naar de kunstnier geleid, waar zich de (…)

Nierinsufficiëntie - Behandeling - Hemodialyse
In Video's