backtotop
Nieuws

Bloedarmoede en nierinsufficiëntie: welke oplossingen?

Bloedarmoede (anemie) is één van de meest voorkomende complicaties van chronische nierinsufficiëntie. Gelukkig kan ze sinds een tiental jaar goed behandeld worden. Zo blijken erytropoëse-stimulerende middelen bijzonder doeltreffend.

Reclame

Hemoglobine is een eiwit in de rode bloedcellen dat zorgt voor het zuurstoftransport naar het bloed. Bij bloedarmoede daalt het aantal rode bloedcellen, waardoor het bloed minder zuurstof kan vervoeren naar de organen en de spieren. Deze aandoening gaat zeer vaak gepaard met nierinsufficiëntie. De nieren produceren namelijk erytropoëtine (EPO), een hormoon dat de productie van rode bloedcellen en dus van hemoglobine stimuleert. Als de nierfunctie vermindert, produceert ons lichaam dus steeds minder EPO en ontstaat er zeer geleidelijk bloedarmoede.

Zeer hinderlijk

Bloedarmoedepatiënten hebben vaak dag in dag uit last van zware vermoeidheid, concentratie- en slaapstoornissen, en gebrek aan energie. Die complicatie is dus niet alleen een zeer frequent gevolg van nierinsufficiëntie, maar ook één van de zwaarste. Bloedarmoede beïnvloedt dus rechtstreeks de hartwerking als ze niet doeltreffend behandeld wordt. Het bloed vervoert immers minder zuurstof, waardoor het hart sneller moet kloppen. Patiënten lopen dan risico op linkerkamerhypertrofie, een complicatie die het hartsterfterisico verhoogt.

Een revolutionaire behandeling

Artsen schrijven al meer dan vijftien jaar geneesmiddelen voor om het EPO-gehalte van bloedarmoedepatiënten te verhogen. De lancering ervan was een grote stap vooruit voor anemiepatiënten. "Hun levenskwaliteit verbetert heel sterk zodra ze met de behandeling starten", aldus prof. Krzesinski, hoofd van de dienst nefrologie van het CHU van Luik. "Uit mijn ervaring blijkt trouwens dat anemiepatiënten die snel behandeld worden, minder hinder ondervinden van hun nierinsufficiëntie. Bovendien moeten ze dankzij de behandeling pas later starten met dialyse." Toch zijn geneesmiddelen die de productie van rode bloedcellen stimuleren, niet het enige en automatische antwoord op alle gevallen van anemie. Zo zijn ze niet doeltreffend bij ijzertekort of als de bloedarmoede het gevolg is van tekort aan vitamine B12 of foliumzuur. Ook andere ziekten dan nierinsufficiëntie kunnen trouwens bloedarmoede veroorzaken, dus moeten die eerst uitgesloten worden alvorens een dergelijke behandeling kan worden opgestart.

De juiste dosis

Maar zelfs als behandeling met EPO-stimulerende middelen aangewezen is, is ze niet altijd zonder risico's. Een te snelle toename van het hemoglobinegehalte in het bloed kan immers ongewenste effecten veroorzaken: hoge bloeddruk, verhoogd tromboserisico... Vandaar dat de behandeling het EPO-gehalte langzaam moet doen stijgen (maximaal met één gram per liter bloed per maand, aldus prof. Krzesinski) en de norm niet mag overschrijden.

Marion Garteiser

Lees meer over Nierinsufficiëntie
Reclame
Gerelateerde artikels
De gezondheidstoestand bij dialyse

De positieve kant zien Het is evident dat dialyse een zware psychische belasting (…)

Nierinsufficiëntie - Behandeling - De gezondheidstoestand bij dialyse
Een geschikte donor vinden

Wat is een geschikte donor? De bloedgroep van de donor en de ontvanger moeten ABO- (…)

Nierinsufficiëntie - Behandeling - Een geschikte donor vinden
In Video's