Nierinsufficiëntie

Overzicht

Chronische nierinsufficiëntie: een sluipende ziekte

insuff_renale_intro

De term ‘chronische nierinsufficiëntie’ staat voor een geleidelijke en onomkeerbare verslechtering van de nierwerking. De diagnose van chronische nierinsufficiëntie wordt vaak laattijdig gesteld. Er is inderdaad meestal geen echt storend symptoom in de eerste jaren van de ziekte. Deze chronische nierinsufficiëntie evolueert vaak naar een volledige nieruitval. In dat geval is een nierfunctievervangende behandeling (dialyse of transplantatie) noodzakelijk.

Reclame
Reclame
In Video's
Reis doorheen de nierfunctie
Ziektes van A tot Z