backtotop

Behandeling neuro-endocriene tumoren

NET: individueel aangepaste behandeling

Tumoren die vaak uitzaaiingen hebben

De keuze van de behandeling hangt af van meerdere factoren. Meer dan de helft van de neuro-endocriene tumoren (NET) heeft uitzaaiingen op het ogenblik van de diagnose. Dat is gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat er vaak meerdere jaren verlopen voordat de diagnose wordt gesteld.

Behandeling van de tumor en zijn uitzaaiingen

De behandeling is dus niet alleen gericht op de primaire tumor, maar ook op eventuele uitzaaiingen en de symptomen die vaak al een zekere tijd bestaan.

Genezing of stabilisatie van de evolutie van de tumor

Als de tumor vroeg genoeg wordt gediagnosticeerd, en dus nog niet is uitgezaaid en klein is, kan soms een curatieve behandeling (die de tumor kan genezen) worden ingesteld. Die behandeling bestaat uit een chirurgische verwijdering van de tumor. In andere gevallen, als de primaire tumor groter is, of als er uitzaaiingen zijn, heeft de behandeling tot doel om de evolutie van de tumor te stabiliseren en de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren.

Toestand van de patiënt

De leeftijd, de voorgeschiedenis en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt zijn parameters die een invloed hebben op de keuze van de behandeling.

Geschreven door Dr Philippe ViolonHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
NET: individueel aangepaste behandeling
Reclame