backtotop

Wat zijn de symptomen van myelodysplasie?

Wat zijn de symptomen van myelodysplasie?

Variabele symptomen

Bij het begin van de aandoening vertonen de meeste patiënten geen enkel symptoom. Myelodysplasieën worden vaak ontdekt bij een routineus bloedonderzoek. De symptomen verschillen bovendien erg van persoon tot persoon. Ze zijn sterk afhankelijk van de aangetaste cellijn(en) (cytopenie). Zo kunnen myelodysplasieën samengaan met één, twee of drie verschillende soorten cytopenie:

  • een vermindering van de rode bloedcellen (anemie),
  • een vermindering van de witte bloedcellen (leukopenie of neutropenie als specifiek de neutrofielen zijn aangetast),
  • een vermindering van de bloedplaatjes (trombopenie).

Symptomen van anemie

Anemie is een vermindering van het aantal rode bloedcellen, die het zuurstoftransport naar de organen verzekeren. Veruit de meeste patiënten met myelodysplasie hebben anemie. Patiënten met anemie zijn vaak vermoeid. Ze kunnen ook hartkloppingen en kortademigheid krijgen en zijn vaak bleek. Bij sommige patiënten kan anemie ook pijn op de borst veroorzaken (angina pectoris of angor).

Symptomen van neutropenie

De vermindering van het aantal witte bloedcellen, in het bijzonder de neutrofielen, vermindert de weerstand tegen bacteriële infecties. Patiënten met neutropenie kunnen vatbaar zijn voor koorts en voor herhaalde infecties van de huid, de sinussen (neusverstopping), de longen (hoest of kortademigheid), of de urinewegen.

Symptomen van trombopenie

De vermindering van de bloedplaatjes veroorzaakt problemen met de bloedstolling. Zelfs zonder zichtbare reden, kunnen patiënten met trombopenie ecchymosen en hematomen (blauwe plekken) krijgen. Neusbloedingen komen vaak voor, evenals bloedingen van het tandvlees.

Geschreven door Dr Alain KentosHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Wat zijn de symptomen van myelodysplasie?
Reclame