backtotop

Behandeling van multiple sclerose

Onderhoudsbehandeling van progressieve vormen van MS

Progressieve vormen

Bij progressieve vormen van MS zijn er weinig of geen opstoten. De symptomen verslechteren geleidelijk aan zonder echt ooit te verbeteren. Indien dat al het geval is van bij het begin van de aandoening, den spreekt men van een primair progressieve vorm. Indien de progressie voorkomt na een lange periode van opstoten en remissies, dan gaat het om een secundair progressieve vorm.

Zolang er opstoten zijn

Bij de secundair progressieve vorm blijven behandelingen met bèta-interferon, die nuttig zijn bij het begin van de ziekte, ook zinvol tijdens de remittente fase.

Als de symptomen echter geleidelijk verergeren en er zich geen opstoten meer voordoen, zijn de bijwerkingen van deze geneesmiddelen vaak groter dan de verwachte voordelen.

Als er geen opstoten zijn

Bij de puur progressieve vormen - primair of secundair - heeft alleen de afweeronderdrukkende behandeling met methotrexaat (Ledertrexate®) een matig effect bewezen bij deze patiënten, door de verslechtering van de handfunctie te vertragen.

Toediening van methotrexaat

Methotrexaat wordt één keer per week oraal toegediend in lage dosis, en heeft weinig bijwerkingen. De witte bloedcellen en de grootte van de rode bloedcellen moeten regelmatig gecontroleerd worden, en er zijn ook regelmatig levertests nodig.

Bijwerkingen

Net als alle immunosuppressiva kan methotrexaat het infectierisico verhogen. In dat geval moet de behandeling stopgezet worden tot de infectie genezen is. Op lange termijn kunnen er spijsverteringsstoornissen ontstaan. In zeer zeldzame gevallen kan er longfibrose optreden. De behandeling moet hoe dan ook gestaakt worden als de patiënt niet meer kan lopen.

Voorrang voor symptoombestrijding en levensstijl

Als er geen doeltreffende onderhoudsbehandeling is, zijn symptoombestrijding en levensstijlmaatregelen bijzonder belangrijk. Het gaat hier om dezelfde maatregelen als bij de remittente vormen.

Hoopvolle research

Onderzoek heeft aangetoond dat een nieuw oraal geneesmiddel een beloftevolle werking heeft bij secundair progressieve multiple sclerose. De remedie dringt door in de hersenen en zou daardoor werken tegen neurodegeneratie. Ook zou ze de remyelinisatie stimuleren.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Multiple sclerose - Behandeling - Onderhoudsbehandeling van progressieve vormen van MS
Reclame
In Video's