backtotop
Nieuws
6 vooroordelen over MS

6 vooroordelen over MS

Nee, multiple sclerose veroordeelt je niet per se tot een leven in een rolstoel. En ja, het wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekte blijft vooruitgang boeken. Tijd dus om enkele hardnekkige misvattingen uit de wereld te helpen…

Reclame

Misvatting nr. 1: MS is een erfelijke ziekte

Multiple sclerose wordt niet overgedragen van ouder op kind. Wel kan de combinatie van genetische aanleg en externe factoren (zoals roken en vitamine D-tekort) de ziekte bevorderen.

Ter herinnering: uit de recentste gegevens blijkt dat auto-immuniteit een essentiële rol speelt bij de ziektemechanismen. Het immuunsysteem van de patiënt raakt ontregeld en keert zich tegen het lichaam.

Bij multiple sclerose wordt het centrale zenuwstelsel aangetast. De antilichamen vallen de myelineschede aan die de neuronen bedekt en de overdracht van elektrische informatie vergemakkelijkt, niet alleen in de neuronen, maar ook naar de neuronen toe.

De oorzaken van de ontregeling van het immuunsysteem zijn nog altijd niet volledig opgehelderd.

Misvatting nr. 2: het vaccin tegen hepatitis B lokt MS uit

In de jaren 90 werden bij een aantal personen die waren ingeënt tegen hepatitis B neurologische complicaties vastgesteld die aan opstoten van multiple sclerose deden denken. Daarop werden studies uitgevoerd naar de mogelijke verbanden tussen dit vaccin en multiple sclerose.

Hun conclusies zijn duidelijk: ook al kan dit vaccin op voorafbestaande multiple sclerose wijzen door de eerste opstoot uit te lokken, toch bestaat er geen causaal verband tussen vaccinatie tegen hepatitis B en multiple sclerose.

Misvatting nr. 3: wie MS zegt, zegt automatisch rolstoel

Het beeld van de rolstoel zit er nog altijd heel sterk in bij veel mensen. Toch klopt dit voor de meerderheid (+/- 75 %) van de MS-patiënten totaal niet. Vandaag moeten alleen personen met de meest agressieve vormen van de ziekte zich op termijn verplaatsen in een rolstoel. Deze relatief gunstige prognose valt te verklaren door de wetenschappelijke vooruitgang die de voorbije jaren is geboekt en door de ontwikkeling van behandelingen die het ziekteverloop kunnen afremmen.

Misvatting nr. 4: het onderzoek naar MS is stilgevallen

De voorbije vijftien jaar zijn er heel wat behandelingen tegen multiple sclerose ontwikkeld. En het is nog niet gedaan!

Het basisprincipe van de momenteel bestudeerde geneesmiddelen blijft globaal gezien hetzelfde: inwerken op het immuunsysteem. Tegelijk is er een trend merkbaar naar meer doeltreffendheid, een makkelijker (met name orale) toedieningswijze voor de patiënt en vooral een individuele aanpassing van de producten en de behandelingsschema’s, afhankelijk van de persoon in kwestie en het al dan niet agressieve karakter van zijn ziekte.


Misvatting nr. 5: MS-patiënten mogen niet meer sporten

Integendeel! Het is belangrijk dat personen met multiple sclerose in de mate van het mogelijke lichamelijk actief blijven.

Regelmatig bewegen, zelfs in lichte mate, houdt de spieren en gewrichten in vorm, vermindert vermoeidheid en doet het risico op depressie dalen.

Misvatting nr. 6: vrouwen met MS moeten stoppen met de pil

De pil beïnvloedt noch het verloop van multiple sclerose noch de frequentie en de ernst van de opstoten.

Een doeltreffende contraceptiemethode (zoals de pil) is trouwens bijzonder sterk aan te raden bij vrouwen die een onderhoudsbehandeling volgen. Zodra ze zwanger raken, moeten ze immers stoppen met deze geneesmiddelen.

Vrouwen met verminderde mobiliteit moeten evenwel extra alert zijn voor het risico op veneuze trombose.

Zwangerschap op zich is niet af te raden bij vrouwen met multiple sclerose. Wel moeten ze goed worden opgevolgd, een aantal voorzorgen nemen en zeker een goed contact onderhouden met hun arts.

Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
Multiple sclerose: neuron, axon en myeline

Anatomie van een neuron Onze hersenen bestaan uit miljarden neuronen. Elk neuron bestaat op zijn (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - Multiple sclerose: neuron, axon en myeline
Grijze en witte stof

Het hersenoppervlak, ook hersenschors (cortex) genoemd, bestaat uit grijze stof die vooral is (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - Grijze en witte stof
In Video's