backtotop
Nieuws
Vitamine D: een bondgenoot tegen MS?

Vitamine D: een bondgenoot tegen MS?

Vitamine D zou een sleutelrol spelen bij de activiteit van multiple sclerose. Waarom precies? Hoe staat het met het wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn de concrete dagelijkse toepassingen van deze ontdekking?

Reclame

MS en vitamine D: een bewezen verband

Studies hebben aangetoond dat het risico op multiple sclerose minder hoog is bij inwoners van gebieden waar de zon vaker schijnt, omdat ze dankzij de zon meer vitamine D binnenkrijgen. Bovendien zou een lage vitamine D-concentratie in het bloed het ziekteproces verergeren bij MS-patiënten.

MS en vitamine D: een effect op het immuunsysteem

Vandaag weten we dat vitamine D een effect heeft op de intensiteit van de immuunreacties. Multiple sclerose is namelijk een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het lichaam zich tegen zichzelf keert en de myeline aantast, het omhulsel rond de neuronen (de zenuwcellen van onze hersenen). Vandaar dat de behandeling van MS er precies op gericht is deze ontstekingsreacties te proberen tegengaan.

MS en vitamine D: schaduwzones

Is vitamine D dan dé ideale behandeling tegen multiple sclerose? Dat is toch een te overhaaste conclusie. Het is helaas nog niet afdoend bewezen dat vitamine D het verloop van MS kan afremmen. Wel zijn daarover momenteel een aantal studies aan de gang. In een ervan wordt vitamine D systematisch voorgesteld in combinatie met een eerstelijnsbehandeling, interferon.

Doel: de werking van dat geneesmiddel versterken. De doeltreffendheid van deze methode is echter voorlopig nog maar een hypothese. Multiple sclerose is een ziekte die zeer sterk verschilt van persoon tot persoon. Zelfs bij eenzelfde patiënt kunnen stabiele periodes en opstoten elkaar afwisselen, zonder dat het ziekteverloop echt te voorspellen is. Het is dan ook moeilijk om de precieze impact van een behandeling, zoals de toevoeging van vitamine D, op het ziekteverloop te bepalen.

MS en vitamine D: welke concrete toepassingen?

Moeten we de vitamine D-methode dan maar ineens afvoeren, in afwachting van overtuigende resultaten? Toch niet. MS-patiënten doen er goed aan om hun vitamine D-concentratie regelmatig te laten meten, om eventuele tekorten tijdig op te sporen en zo nodig te corrigeren. Los van haar werking op de immuunmechanismen speelt vitamine D immers een rol bij de preventie van botbreuken. Het is dan ook een goed hulpmiddel voor MS-patiënten, aangezien die een risico lopen op vroegtijdige osteoporose (temeer als ze cortisone nemen als acute behandeling voor hun opstoten). Wel moeten we in het achterhoofd houden dat een vitamine D-kuur altijd vooraf moet worden besproken met de behandelend arts.

Bronnen:- Dit artikel kwam tot stand met medewerking van dr. Bernard Dachy, neuroloog in het UVC Brugmann - Vitamin D status predicts new brain magnetic resonance imaging activity in multiple sclerosis, Annals of Neurology, 2012

Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
Vermoeidheid: veel voorkomend symptoom van MS

Deze vermoeidheid kent meerdere oorzaken Meer dan de helft van alle (…)

Multiple sclerose - Symptomen - Vermoeidheid: veel voorkomend symptoom van MS
Beven: een moeilijk te behandelen symptoom van MS

Soms ernstige onhandigheid Beven (tremor) kan optreden (…)

Multiple sclerose - Symptomen - Beven: een moeilijk te behandelen symptoom van MS
In Video's