backtotop
Nieuws
Tabak verhoogt het risico op MS?

Tabak verhoogt het risico op MS?

Roken verhoogt het risico op het ontwikkelen van multiple sclerose (MS). Vooral wanneer men jong begint te roken en tot het mannelijk geslacht behoort.

Reclame

Meer risico op multiple sclerose

Roken is zeer slecht voor de gezondheid. Blijkbaar zou roken, naast het verhoogde risico op kanker, ook een negatieve rol spelen bij het risico op multiple sclerose.

Rokers: op jonge of op wat latere leeftijd beginnen te roken?

Bij een eerste studie (1) heeft men een aantal mensen die getroffen waren door multiple sclerose in drie groepen verdeeld: de rokers die met roken begonnen zijn voordat ze 17 jaar oud waren, de rokers die 17 jaar of ouder waren toen ze hun eerste sigaret rookten en de niet-rokers. De gegevens van elke groep werden vervolgens vergeleken met die van mensen die geen multiple sclerose hadden.

Meer risico voor rokers die jong begonnen zijn

De resultaten zijn vrij duidelijk. Rokers die op jonge leeftijd begonnen zijn, lopen 2,7 maal meer risico om multiple sclerose te ontwikkelen! Uit de studie bleek ook dat 32% van de MS-patiënten reeds op jonge leeftijd rookte, terwijl bij niet-zieken slechts 19% al rookte op jonge leeftijd. In vergelijking met niet-rokers, heeft de studie daarentegen geen verhoogd risico op MS vastgesteld bij rokers die op latere leeftijd hun eerste sigaret gerookt hebben.

Mannen lopen nog meer risico

Een andere studie (2) vergeleek 902 MS-patiënten met een groep van 1.855 niet-zieken tussen 16 en 70 jaar. Ook daar waren de resultaten overduidelijk. De onderzoekers ontdekten dat rooksters 1,5 maal meer risico liepen op multiple sclerose dan vrouwen die niet roken. Mannelijke rokers hebben dan weer tweemaal meer kans om multiple sclerose te ontwikkelen dan niet-rokers.

Roken is taboe?

Hoewel nog steeds weinig bekend is over het verband tussen roken en multiple sclerose, is dit zeker een bijkomend argument om nooit met roken te beginnen. Dit geldt nog meer wanneer men jong is!

Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
Progressieve MS

Wat is een progressieve vorm? De progressieve vormen verschillen sterk van de (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - Progressieve MS
Wat zijn de eerste symptomen van MS?

MS begint al voor de eerste symptomen De symptomen van multipele sclerose (…)

Multiple sclerose - Symptomen - Wat zijn de eerste symptomen van MS?
In Video's