backtotop
Nieuws
Statines tegen MS: ijdele hoop

Statines tegen MS: ijdele hoop

Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat statines, geneesmiddelen tegen cholesterol, niet nuttig zijn in de behandeling van MS.

Reclame

Statines voor multiple sclerose?

Statines zijn geneesmiddelen die het cholesterolgehalte in het bloed verlagen. Begin jaren 2000 leken een aantal studies uit te wijzen dat statines mogelijk een immunomodulerend effect hadden. Een interessante piste voor de behandeling van MS, want multiple sclerose wordt veroorzaakt door een ontregeling van het immuunsysteem. In 2004 publiceerde The Lancet de resultaten van een kleinschalige studie bij 30 patiënten. Uit de studie bleek dat statines het aantal plaques in de hersenen van de patiënten konden verminderen. Statines bieden grote voordelen in vergelijking met de huidige MS-behandelingen: ze zijn goedkoper en de behandeling is minder zwaar, omdat ze oraal worden ingenomen. De wetenschap ging daarna op zoek naar een bevestiging van de resultaten uit 2004 – dat zou uitstekend nieuws zijn geweest.

Statines: geen effect op multiple sclerose

Zo evalueerden de auteurs van het Cochrane Initiative (2) de resultaten van vier studies die het effect van statines op multiple sclerose nagingen. In twee van hen werd simvastatine geanalyseerd, twee andere namen atorvastatine onder de loep. In totaal werden 458 patiënten bestudeerd: sommigen werden alleen behandeld met bèta-interferonen, anderen namen naast deze klassieke MS-behandeling ook statines. Helaas was het resultaat geen succes. De statines bleken geen enkel effect te hebben op het aantal opstoten, het ziekteverloop of de ontwikkeling van nieuwe plaques die zichtbaar waren op MRI. Zelfs niet na twee jaar onderzoek. Daarom worden statines momenteel niet aangeraden als aanvullende behandeling van multiple sclerose.

(1) Vollmer, T., "Oral simvastatin treatment in relapsing-remitting multiple sclerosis", mai 2004; 363(9421):1607-8.

(2) Wang, J., "Statins for multiple sclerosis", december 2011; (12):CD008386.

Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
De plaques

Ontstaan van een plaque Het immuunsysteem van MS- (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - De plaques
Remittente MS (relapsing-remitting)

De ziekte begint meestal met voorbijgaande neurologische deficits, zoals gezichts-, evenwichts (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - Remittente MS (relapsing-remitting)
In Video's