backtotop
Nieuws
MS: laat uw handicap erkennen

MS: laat uw handicap erkennen

Als multiple sclerose uw dagelijkse activiteiten belemmert, kunt u een procedure starten bij de FOD (federale overheidsdienst) Sociale Zekerheid om uw handicap te laten erkennen.

Reclame

De Directie-Generaal (DG) Personen met een handicap kan u op drie manieren helpen:

  • De DG kent financiële tegemoetkomingen toe aan mensen met een handicap. Meer bepaald gaat het om een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
  • Ze kan ook een medisch attest van uw handicap verstrekken. Dat attest hebt u vaak nodig om van bepaalde sociale en fiscale maatregelen te genieten. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn een vrijstelling van belasting op autovoertuigen of een sociaal telefoontarief.
  • Ten slotte kan ze een parkeerkaart voor personen met een handicap en een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer afleveren.

 

Erkenning handicap aanvragen

De procedure begint bij de gemeente waar u ingeschreven bent. De aanvraag die u doet, hangt af van uw leeftijd. Bent u jonger dan 65 jaar, dan kunt u een inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming aanvragen. Bent u 65 jaar of ouder, dan doet u een aanvraag voor de tegemoetkomingvoor hulp aan bejaarden.
Aan het loket bij uw gemeente krijgt u administratieve en medische formulieren mee. De administratieve formulieren vult u zelf in, de medische laat u invullen door uw arts. Vervolgens stuurt u de formulieren naar de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Medisch onderzoek

Indien nodig, vindt er een medisch onderzoek plaats door een arts van de DG of door een arts erkend door de DG. Hij beoordeelt uw verdienvermogen en onderzoekt uw zelfredzaamheid. Als u zich niet kunt verplaatsen, wordt u in uw woonplaats onderzocht. De DG beslist of u al dan niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, en bepaalt ook het bedrag.

Medisch attest en parkeerkaart

De aanvraagprocedures voor een medisch attest, de parkeerkaart en de nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer verlopen op dezelfde manier als voor de tegemoetkomingen. Alleen moet u voor het medisch attest geen administratieve formulieren invullen. Een medisch attest wordt u trouwens automatisch bezorgd als u een tegemoetkoming krijgt.

Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat zijn de meest voorkomende symptomen van MS?

Elke patiënt is anders In een verder stadium van multiple sclerose (MS) zijn de (…)

Multiple sclerose - Symptomen - Wat zijn de meest voorkomende symptomen van MS?
Hoe de symptomen van MS behandelen?

Behandeling van de ziektesymptomen heeft geen enkel effect op het ziekteverloop of op (…)

Multiple sclerose - Symptomen - Hoe de symptomen van MS behandelen?
In Video's