backtotop
Nieuws
MS: financiële tegemoetkomingen in Vlaanderen en in Brussel

MS: financiële tegemoetkomingen in Vlaanderen en in Brussel

Op welke tegemoetkomingen hebben multiple sclerosepatiënten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel recht? Waar is die financiële en andere hulp te vinden? Een overzicht van enkele initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap.

Reclame

Multiple sclerose en niet-medische zorgverlening: de Vlaamse zorgverzekering

Even het geheugen opfrissen: multiple sclerose is een ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast, met o.a. gevoels-, gezichts- en coördinatiestoornissen tot gevolg. Dat maakt dat MS-patiënten soms hulp nodig hebben bij de eenvoudigste dingen. De Vlaamse zorgverzekering neemt een deel van de niet-medische kosten van die zorgverlening op zich, zoals bijvoorbeeld thuiszorg (gezinszorg, poetshulp, aankoop van hulpmiddelen …) en residentiële zorg voor personen die verblijven in woonzorgcentra enz. De uitkering bedraagt 130 euro per maand. Meer informatie op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid www.zorg-en-gezondheid.be, rubriek Vlaamse zorgverzekering.

Multiple sclerose en zorgdragers: de mantelzorgpremie

Een vrouw die voor haar echtgenoot met multiple sclerose zorgt, een zoon die voor zijn bejaarde moeder zorgt … Het zijn allemaal voorbeelden van mantelzorgers: personen die vrijwillig een partner, familielid, vriend, buur of andere kennis verzorgen. Een echte vergoeding voor mantelzorgers bestaat niet, maar sommige Vlaamse gemeenten keren aan deze laatsten wel een financiële tegemoetkoming uit. Die kan variëren van €50 per jaar tot €25 (of meer) per maand. In Brussel reikt geen enkele gemeente een dergelijke premie uit. Voor meer informatie neemt de mantelzorger het best contact op met zijn gemeente of het OCMW, of de dienst Maatschappelijk Werk van zijn ziekenfonds.

Multiple sclerose en werk: aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid

Wie loopbaanonderbreking genomen heeft, bijvoorbeeld om voor een familielid met multiple sclerose te zorgen, krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van zijn loopbaanonderbreking. Die uitkering kan worden aangevuld met een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Om te weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze aanmoedigingspremie, surf naar www.werk.be, rubriek Online Diensten/Aanmoedigingspremies en kies de sector waarin u werkt.

Multiple sclerose en mobiliteit (1): korting bij De Lijn

Personen met een handicap, bijvoorbeeld ten gevolge van multiple sclerose, hebben recht op een gratis abonnement (Buzzy Pas of Omnipas) voor één jaar op de bussen en trams van De Lijn. Het abonnement wordt automatisch thuis opgestuurd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Wie wegens ziekte of handicap (of om een andere reden) zijn wagen uit het verkeer haalt door de nummerplaat in te leveren, kan bij De Lijn ook het gratis Dina-abonnement krijgen. Meer informatie op www.delijn.be, rubriek Vervoerbewijzen/Types en Tarieven/Gratis reizen met De Lijn.

Multiple sclerose en mobiliteit (2): korting bij de MIVB

In Brussel voorziet De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) speciale minibussen om personen met beperkte mobiliteit te vervoeren. Het transport gaat van deur tot deur en kost €1,60 per rit. Aanvraag via www.mivb.be (rubriek Zich Verplaatsen/Het net/Toegankelijkheid/Dienst Minibussen). De MIVB biedt ook in sommige bushaltes en metrostations begeleiding aan personen met een handicap, om bijvoorbeeld het voertuig in- en uit te stappen.

--> Meer info over tegenmoetkomingen in Wallonië en in Franstalig Brussel: SEP: les aides financières régionales

Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
Goedaardige MS

Sommige patiënten ten slotte krijgen maar weinig opstoten en vertonen na tien jaar (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - Goedaardige MS
Progressieve MS

Wat is een progressieve vorm? De progressieve vormen verschillen sterk van de (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - Progressieve MS
In Video's