backtotop
Nieuws
MS en depressie in 4 vragen

MS en depressie in 4 vragen

30 tot 50% van alle MS-patiënten zouden in de loop van hun leven een depressie krijgen. Toch worden deze depressiestoornissen niet altijd opgespoord of optimaal behandeld.

Reclame

Waarom komt depressie vaker voor bij multiple sclerose (MS)?

Daarvoor worden verschillende verklaringen naar voren geschoven:

  • Een chronische ziekte hebben verhoogt sowieso het depressierisico, wat niet hoeft te verbazen. “Toch blijken MS-patiënten vaker een depressie te krijgen dan andere chronisch zieken”, aldus dr. Pierrette Seeldrayers, diensthoofd neurologie in het CHU van Charleroi.
  • Een fysiologische link? Uit studies is gebleken dat depressie in geval van MS verband zou kunnen houden met letsels in bepaalde hersenzones*.
  • Sommige geneesmiddelen, zoals hooggedoseerde interferonen en corticoïden, die gebruikt worden om opstoten te behandelen, zouden een depressie kunnen veroorzaken, al is dat niet wetenschappelijk bewezen. Toch is een behandeling met bèta-interferonen af te raden voor MS-patiënten die een zware depressie doormaken en/of zelfdodingsgedachten hebben.
  • Vermoeidheid, een symptoom dat de grote meerderheid van de MS-patiënten treft, zou eveneens depressieve stoornissen kunnen verergeren.

Depressie is hoe dan ook een multifactorieel verschijnsel waarbij verschillende parameters een rol kunnen spelen”, benadrukt dr. Seeldrayers.

Kan depressie een impact hebben op het verloop van MS?

“Depressie verhoogt het risico op MS-opstoten niet, maar kan wel bepaalde symptomen verergeren, zoals cognitieve stoornissen (onder meer concentratieproblemen) als gevolg van de ziekte”, vervolgt dr. Seeldrayers.
Bovendien vermindert depressie de levenskwaliteit en kan ze een optimale behandeling van MS in de weg staan.
“Vandaar dat het belangrijk is om alert te zijn voor de eerste signalen van depressie, zodat we ze tijdig kunnen behandelen en ze niet verergert”, waarschuwt dr. Seeldrayers.

Depressie bij MS: hoe op te sporen?

Dr. Seeldrayers: “Sommige symptomen van depressie lijken meer uitgesproken bij MS-patiënten. Een verhoogde prikkelbaarheid en/of hevige angst zijn vaak de eerste signalen. De stemmingsstoornissen gaan ook meer gepaard met ups en downs”.
Daarnaast kunnen er nog andere symptomen optreden: zware neerslachtigheid, aanhoudende vermoeidheid, slaap- en eetluststoornissen, moeilijk beslissingen kunnen nemen, verlies van interesse en plezier, zich nutteloos voelen … Dat de diagnose zwaar aankomt en de patiënt zich nadien af en toe down voelt, is normaal, maar als deze episodes de patiënt hinderen in zijn dagelijks leven, worden ze pathologisch. Bij de minste twijfel is het beter om erover te praten met uw arts.

Depressie bij MS: hoe te behandelen?

Bij matige tot zware depressie kan de arts een combinatie voorstellen van een antidepressivum en psychotherapie.
"MS-patiënten blijken op dezelfde manier te reageren op antidepressiva als andere patiënten. Bovendien hebben deze geneesmiddelen meestal geen invloed op de behandeling van MS”, licht dr. Seeldrayers toe.
Wat psychotherapie betreft: cognitieve gedragstherapie is uitstekend geschikt voor personen met MS. “Dankzij dit type behandeling leren ze zich beter aanpassen aan hun situatie. Trouwens, elke MS-patiënt kan baat hebben bij psychotherapie, maar ook bij praatgroepen, ongeacht of hij al dan niet kampt met een depressie. Beide methoden helpen de patiënt immers om zijn ziekte en de gevolgen ervan beter te aanvaarden. Ook technieken als mindfulness zijn een interessant spoor.”
En last but not least: het is bewezen dat lichaamsbeweging een gunstig effect kan hebben op vermoeidheid en de depressiesymptomen kan verlichten. Haal dus alvast uw sportschoenen uit de kast!


*Bij een gelijke graad van handicap zou het depressierisico bij MS groter zijn wanneer de handicap veroorzaakt wordt door hersenletsels dan wanneer hij het gevolg is van ruggenmergletsels.


Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
Vaccins en multiple sclerose

De meeste kindervaccins hebben geen enkel effect op het ziekteproces (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - Vaccins en multiple sclerose
Progressieve MS

Wat is een progressieve vorm? De progressieve vormen verschillen sterk van de (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - Progressieve MS
In Video's