backtotop
Nieuws
MS, een ziekte die veel geld kan kosten

MS, een ziekte die veel geld kan kosten

Van de kosten verbonden aan de behandeling van multiple sclerose, zou ongeveer 60% ten laste zijn van de patiënten. Welke kosten wegen het zwaarst door op uw financiële situatie?

Reclame

Vindt u dat uw facturen steeds zwaarder doorwegen?

Volgens een in 2010 door de Onafhankelijke Ziekenfondsen uitgevoerde studie, hebt u gelijk. Na de gegevens van 271 MS-patiënten verzameld te hebben, stelden de auteurs van de studie vast dat zowat 60% van de kosten verbonden aan de ziekte niet terugbetaald wordt door het RIZIV! Bovendien zouden de kosten met 400% stijgen tussen de fase met een lichte handicap en een eventuele zwaardere fase. Met deze realiteit wordt door het huidige terugbetalingssysteem weinig rekening gehouden.

Verborgen medische kosten

Wat zijn al die kosten die u zelf moet betalen? Wat zeker vergeten wordt door de ziektekostenverzekering is de inkomstenderving, alsook de werkonderbreking van de familieleden. De onafhankelijke ziekenfondsen zijn voorstander van een correcte financiële compensatie voor deze mantelzorgers, die soms zeven uur per dag besteden aan de verzorging van hun partner of familielid. En dan hebben we het nog niet over gezinshulp of huishoudhulp, waarvan de rekeningen snel kunnen oplopen! Daarom stelt de studie voor de Vlaamse 'zorgverzekering' uit te breiden tot heel België. Dit systeem houdt een tegemoetkoming in voor de niet-medische kosten.

Ontoereikende voordelen in geval van MS

Sommige voordelen zijn reeds toegankelijk voor patiënten die lijden aan multiple sclerose. Die voordelen zijn echter soms weinig bekend, zoals de tussenkomst voor sommige pijnstillers. Andere terugbetalingen zijn dan weer ontoereikend. Een voorbeeld: het 'incontinentieforfait' is te laag in vergelijking met de reële kosten, die tot € 4.000 per jaar kunnen oplopen voor de patiënten die het ergst getroffen zijn.

Geen echt statuut van chronisch zieke

Om als 'chronisch zieke' beschouwd te worden, moet u tegenwoordig gedurende twee jaar € 450 per jaar remgeld betaald hebben (remgeld is het bedrag dat u zelf moet betalen na tussenkomst van het RIZIV). Boven dat bedrag moet geen enkele burger nog remgeld betalen. Als 'chronisch zieke' wordt dat drempelbedrag met € 100 verminderd. Een weinig betrouwbaar criterium volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Sommige mensen die niet chronisch ziek zijn, hebben toegang tot dat statuut, terwijl mensen met een chronische ziekte soms niet beantwoorden aan de criteria! Dit systeem houdt bovendien alleen rekening met de prestaties die door het RIZIV terugbetaald worden, terwijl de belangrijkste uitgaven vaak van 'niet-medische' aard zijn!

Op weg naar een betere erkenning?

De studie stelt voor om een echt statuut van 'chronisch zieke' uit te werken. Een statuut dat aangepast is aan elke ziekte, maar dat ook rekening houdt met het stadium van de ziekte waarin de patiënt zich bevindt. Het statuut zou recht geven op een aantal specifieke voordelen. Onder meer de terugbetaling van zorgen die tot nu toe nog niet terugbetaald worden, zoals sommige geneesmiddelen of raadplegingen bij een psycholoog of een ergotherapeut.

In het kader van het programma 'voorrang aan chronisch zieken', voorgesteld door minister Onkelinx, had het RIZIV nieuwe criteria voorgesteld voor de toegang tot een echt statuut. Een veelbelovend vooruitzicht, maar helaas niet te verwezenlijken bij gebrek aan een regering…

Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
Progressieve MS

Wat is een progressieve vorm? De progressieve vormen verschillen sterk van de (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - Progressieve MS
Wat zijn de eerste symptomen van MS?

MS begint al voor de eerste symptomen De symptomen van multipele sclerose (…)

Multiple sclerose - Symptomen - Wat zijn de eerste symptomen van MS?
In Video's