backtotop
Nieuws
MS: een team dat naar u luistert

MS: een team dat naar u luistert

Neuroloog, kinesitherapeut, maatschappelijk werker… Kunnen rekenen op een professioneel MS-team biedt een echte meerwaarde. Focus op ‘multidisciplinair consult’.

Reclame

Multiple sclerose: een ziekte met veel facetten

Motorische, blaas-, gezichtsproblemen… : de symptomen van multiple sclerose zijn zo divers dat de klassieke aanpak soms niet volstaat. Een neuroloog kan niet altijd al uw vragen beantwoorden en moet u soms doorverwijzen naar een andere specialist. Vandaar dat verschillende gespecialiseerde MS-revalidatiecentra en bepaalde ziekenhuizen gestart zijn met multidisciplinaire consulten. De neuroloog werkt er nauw samen met verschillende MS-specialisten, maar ook met paramedici, zoals kinesitherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers.

Niet alleen lichamelijke symptomen

MS gaat echter niet alleen gepaard met lichamelijke symptomen. De ziekte kan uw leven overhoophalen, waardoor u misschien aangepast werk moet zoeken, uw woning moet aanpassen en specifieke stappen moet nemen voor de terugbetaling van uw medische en materiaalkosten. In dat geval kan de specifieke knowhow van maatschappelijk werk(st)ers zeer goed van pas komen. Samen nagaan welke problemen er kunnen rijzen op het werk, kan ze helpen voorkomen, waardoor u toch uw job kunt behouden. De diagnose te horen krijgen of last hebben van de nasleep van een aanval, kunnen tot een depressiefase leiden. In dat geval is behandeling bij een psycholoog die vertrouwd is met dergelijke problemen, vaak bijzonder nuttig.

Voor een betere follow-up van de ziekte

Bij deze multidisciplinaire aanpak werkt de neuroloog meestal samen met een verpleegkundige, die een coördinerende rol vervult. Hij of zij beantwoordt de vragen van patiënten en groeit vaak uit tot vertrouwenspersoon. Dankzij die aanpak leert de neuroloog zijn patiënten beter kennen en kan hij hun ziekteverloop op de voet volgen, wat verder gaat dat alleen de neurologische symptomen. Enkele ziekenhuizen zoals het UZ Leuven of het CHU de Liège bieden voortaan multidisciplinaire consulten aan. Helaas is dit type structuur nog zeldzaam, want het RIZIV subsidieert ze vooralsnog niet.

Nog onvoldoende terugbetaling

Uiteraard worden alle medische consultaties terugbetaald door het RIZIV. Toch zijn afspraken met niet-medische specialisten zoals ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers voor rekening van de patiënt. Tenzij ze passen binnen een intensief multidisciplinair revalidatieprogramma in één van de ziekenhuizen en multidisciplinaire centra die geconventioneerd zijn door het RIZIV, zoals het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (Brusselse rand), het CNRF in de regio Luik of het centrum van Overpelt in Limburg. Dit soort begeleiding is echter niet altijd noodzakelijk, zeker niet in de beginfase van de ziekte. Vandaar dat sommige ziekenhuizen af en toe gratis consulten aanbieden met niet-medische specialisten. Vraag hierover informatie aan uw neuroloog.

Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
De plaques

Ontstaan van een plaque Het immuunsysteem van MS- (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - De plaques
Remittente MS (relapsing-remitting)

De ziekte begint meestal met voorbijgaande neurologische deficits, zoals gezichts-, evenwichts (…)

Multiple sclerose - Begrijpen - Remittente MS (relapsing-remitting)
In Video's