backtotop
Nieuws
MS: een kleine stap naar een regenererende behandeling?

MS: een kleine stap naar een regenererende behandeling?

Zal men in de toekomst de schade veroorzaakt door multiple sclerose kunnen herstellen? Een nieuw onderzoeksveld en een veelbelovende ontdekking vragen zeker om een woordje uitleg…

Reclame

Multiple sclerose: de myeline in de hoofdrol

Een verslechterd gezichtsvermogen, incontinentieproblemen, een verminderde motoriek… Tijdens een opstoot wordt u geconfronteerd met verschillende symptomen. Wat is daarvan de oorzaak? De afbraak door de multiple sclerose van de myeline, de schede die de axonen omhult. De axonen zijn de uitlopers van uw neuronen. Tijdens de remissiefase kunnen deze symptomen verminderen of verdwijnen. Dit gebeurt door de spontane regeneratie van een deel van de myeline. Vandaar de belangstelling van de wetenschappers voor dit fenomeen! Zou het niet mogelijk zijn dit proces te beïnvloeden door het doeltreffender te maken? Een bijzonder belangrijk vooruitzicht wanneer de patiënt ouder of de ziekte ernstiger wordt: de spontane 'remyelinisatie' begint dan inderdaad te falen. Onlangs heeft een Brits team onderzoekers misschien een van de talrijke sleutels gevonden die nodig zijn om een oplossing te vinden.

De ontdekking: de rol van de retinoïdreceptor RXR-y

Om de spontane regeneratie van de myeline te verbeteren, moet men wel eerst begrijpen hoe dat proces functioneert. De onderzoekers zijn begonnen met de verschillende stappen van dit proces te bestuderen. Ze zijn er daarbij in geslaagd een belangrijk element te identificeren: de retinoïdreceptor RXR-y. De retinoïden, die afgeleid zijn van vitamine A, zijn krachtige regulatoren van de celgroei. De receptor RXR-y zou een belangrijke rol spelen bij het op gang brengen van de 'remyelinisatie'. Gesterkt door deze ontdekking hebben de Britse onderzoekers nieuwe testen gedaan op knaagdieren: hieruit bleek dat de receptor kon geactiveerd worden door de toediening van een activator van retinoïdezuur. Het gevolg was een stijging van het aantal geregenereerde axonen.

Nieuwe behandelingsvooruitzichten

De huidige behandelingen van multiple sclerose zijn in staat de frequentie van de opstoten te verminderen en de evolutie van de handicap te beperken. Jammer genoeg kan geen enkel geneesmiddel de eventuele definitieve letsels herstellen die ontstaan zijn ten gevolge van een opstoot. Als deze ontdekking ooit leidt tot de productie van een geneesmiddel dat de remyelinisatie op gang kan brengen, zou dat tevens het begin kunnen zijn van de 'regenererende' behandeling van multiple sclerose. Deze oplossing heeft nog een lange weg af te leggen, maar ze is wel al onderweg!

Jeffrey K Huang et al. Retinoid X receptor gamma signaling accelerates CNS remyelination. Nature Neuroscience. Volume:14, Pages: 45-53 Year published: (2011)

Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat zijn de meest voorkomende symptomen van MS?

Elke patiënt is anders In een verder stadium van multiple sclerose (MS) zijn de (…)

Multiple sclerose - Symptomen - Wat zijn de meest voorkomende symptomen van MS?
Hoe de symptomen van MS behandelen?

Behandeling van de ziektesymptomen heeft geen enkel effect op het ziekteverloop of op (…)

Multiple sclerose - Symptomen - Hoe de symptomen van MS behandelen?
In Video's