backtotop
Nieuws
Bevordert stress risico op multiple sclerose?

Bevordert stress risico op multiple sclerose?

Een recente studie besluit dat er geen verband is tussen stress en het ontstaan van multiple sclerose. Maar voor MS-patiënten zou stress wel gevaarlijk zijn.

Reclame

Een onderzoeksteam aan de Universiteit van Bergen (Noorwegen) bestudeerde of stress het risico op multiple sclerose verhoogt. “We wisten al dat stresserende levensgebeurtenissen het risico op een ziekteopstoot kunnen vergroten. Maar over de invloed ervan op het ontstaan van de ziekte hadden we geen zekerheid”, aldus studieverantwoordelijke Trond Rijse (1). Deze studie, die in mei verscheen, besloot dat stress geen MS kan veroorzaken. Daarmee vult ze de nu al overvloedige literatuur aan, die het verband tussen stress en multiple sclerose nu eens ontkracht, dan weer bevestigt.

Het nefaste effect van stress op MS

Het verband tussen stress en MS-opstoten is al even moeilijk te bepalen. Sommige onderzoekers konden aantonen dat stresserende levensgebeurtenissen de kans op een nieuwe opstoot daadwerkelijk kunnen verhogen. Maar volgens andere studies heeft stress niet altijd een effect (2, 3). Er bestaan verschillende soorten stress waardoor het moeilijk is om een precies verband aan te tonen. Maar ook de persoonlijkheid van de patiënt en zijn aanpassingsvermogen spelen mee. Daarbij komt nog de vraag of stress de oorzaak dan wel het gevolg van een opstoot is.

Wel zeker: stress is te mijden

Dat MS zelf stress veroorzaakt, staat buiten kijf. Voorafgaande angst voor een opstoot (anticipatieangst), onzekerheid over de intensiteit en de aard van de symptomen, een grotere afhankelijkheid van anderen enz. Het zijn stuk voor stuk emotionele stressfactoren.

Daarom is het belangrijk om sereen met de ziekte te leren omgaan. Dat vergt materiële en emotionele aanpassingen, net als een relaxatietherapie (yoga, Mindfulness, reflexologie, massage). Daarbij is ook de steun van familie en vrienden essentieel.

(1) Neurology 2011 ; 76 (22) : 1866 -71

(2) British Medical Journal 2004 ; 328 ; 731-735

(3) Neurology 2000 ; 55 : 55-61

Lees meer over Multiple sclerose
Reclame
Gerelateerde artikels
Andere behandelingen van multiple sclerose?

Het gebruik van een ander immunosuppressivum, methotrexaat (Ledertrexate®), is aangewezen bij de (…)

Multiple sclerose - Behandeling - Andere behandelingen van multiple sclerose?
De toekomst van de onderhoudsbehandelingen van MS

In 2015 zullen nieuwe langwerkende injecteerbare geneesmiddelen beschikbaar zijn. Dankzij deze nieuwe middelen (…)

Multiple sclerose - Behandeling - De toekomst van de onderhoudsbehandelingen van MS
In Video's