backtotop

Symptomen van multipel myeloom

Symptomen die verband houden met de aantasting van het beenmerg

De wildgroei van kwaadaardige plasmacellen interfereert met de goede werking van het beenmerg, wat tot de volgende symptomen kan leiden:

 • anemie, door de afname van het normale aantal rode bloedcellen in het bloed. Anemie is een vaak voorkomende complicatie bij myeloom. Anemie uit zich door:
  • vermoeidheid,
  • bleekheid,
  • kortademigheid bij inspanningen,
  • hartkloppingen,
  • duizeligheid.
 • een verzwakt immuunsysteem door de afname van het normale aantal witte bloedcellen in het bloed. Daardoor kan het organisme vatbaarder worden voor infecties, voornamelijk van de lucht- en urinewegen.
 • een verhoogd risico op spontane bloedingen en hepatomen, door de afname van het normale aantal bloedplaatjes in het bloed.

Geschreven door Aude DionHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Multipel myeloom - Symptomen - Symptomen die verband houden met de aantasting van het beenmerg
Reclame