backtotop

Evolutie van multipel myeloom

Symptomatisch multipel myeloom

 • Het gehalte M-eiwitten in het bloed of de urine is groter of gelijk aan 30g/l.
 • De myeloomcellen vertegenwoordigen 10% of meer van alle beenmergcellen.
 • Actief multipel myeloom veroorzaakt een aantal symptomen, die traditioneel beschreven worden met de afkorting C.R.A.B, omwille van de aanwezigheid van een of meerdere van de volgende symptomen:
  • hypercalciëmie (C),
  • nierinsufficiëntie (R, van 'renal insufficiency' in het Engels),
  • anemie (A),
  • botaantastingen en -pijnen, verhoogd risico op breuken (B).

Actief multipel myeloom is evolutief en moet behandeld worden.

Geschreven door Aude Dionvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Multipel myeloom - Evolutie - Symptomatisch multipel myeloom
Reclame