Multipel myeloom

Evolutie

De verschillende stadia van multipel myeloom

De hoeveelheid kankercellen, hun agressiviteit en de aanwezigheid of niet van symptomen bepalen of multipel myeloom behandeld moet worden of niet en helpen desgevallend bij het opstellen van een therapeutische strategie.

Multipele myelomen die geen symptomen veroorzaken (zogenaamde 'indolente' myelomen) vereisen over het algemeen geen behandeling, maar moeten van nabij opgevolgd worden door de artsen.

Patiënten die lijden aan een symptomatisch myeloom worden behandeld.

Geschreven door Aude Dion Het volgende artikel lezen

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Les différents stades du myélome multiple | De verschillende stadia van multipel myeloom
Ziektes van A tot Z