backtotop

Welke behandelingen bestaan er voor multipel myeloom?

Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie is erop gericht de remissiefase te verlengen. Het gaat om een bijzonder krachtige behandeling, die de kankercellen in grotere mate kan vernietigen, maar die de werking van het beenmerg in belangrijkere mate aantast. Stamceltransplantatie is daarom voorbehouden aan bepaalde categorieën patiënten, afhankelijk van hun leeftijd en hun algemene gezondheidstoestand.

Verloop van een stamceltransplantatie

  • De eerste stap bestaat erin zoveel mogelijk kankercellen te verwijderen met behulp van een intensieve chemotherapie die het volledig beenmerg vernietigt (men spreekt van beenmergdepressie). Dit is de voorbereidende chemotherapie.
  • Vervolgens worden bij de patiënt stamcellen ingeplant die  vooraf afgenomen werden bij de patiënt zelf (autotransplantatie) of, minder vaak, bij een donor (allotransplantatie).
  • Deze stamcellen maken nieuwe gezonde bloedcellen aan ter vervanging van de door de inductiechemotherapie vernietigde myeloomcellen.

Deze behandeling wordt uitgevoerd in zeer specifieke omstandigheden. De patiënt moet gedurende twee weken geïsoleerd in een steriele kamer in het ziekenhuis verblijven. Na deze termijn bevinden er zich opnieuw voldoende bloedcellen, in het bijzonder witte bloedcellen, in zijn bloed.

Geschreven door Aude DionHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Multipel myeloom - Behandeling - Stamceltransplantatie
Reclame