Multipel myeloom

Begrijpen

Risicofactoren en risicopersonen

Er bestaan geen goed gedefinieerde risicofactoren voor het ontstaan van multipel myeloom. Het zou kunnen dat erfelijkheid, blootstelling aan bepaalde stralingen, toxische chemische producten of bepaalde virussen een rol spelen bij de ontwikkeling van de kanker, maar dat is nog niet formeel bevestigd.

Multipel myeloom ontstaat gemiddeld op 65-jarige leeftijd. De ziekte komt zelden voor bij personen jonger dan 40 jaar. Mannen lopen proportioneel gezien meer kans om de ziekte te krijgen dan vrouwen.

Myeloom is een relatief zeldzame ziekte. Elk jaar krijgen in België ongeveer 700 personen de diagnose.

Geschreven door Aude Dion volgend hoofdstuk lezen

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Facteurs de risque et personnes à risque | Risicofactoren en risicopersonen
Ziektes van A tot Z