Symptomen

Respiratoire symptomen van mucoviscidose

Chronische hoest

Een aanhoudende hoest, ook buiten periodes van infectie, kan een aanwijzing zijn voor mucoviscidose. De hoest komt steeds terug en kan zich voordoen in de vorm van hevige hoestbuien, soms gepaard met braken en een fluitende ademhaling.

Longinfecties

Herhaalde luchtweginfecties leiden tot chronisch longlijden. Dit uit zich door:

  • een dagelijkse productieve hoest, vaak ‘s ochtends. Die is te wijten aan de evacuatie van abnormale en geïnfecteerde slijmen (bronchorroe);
  • ademhalingsproblemen (dyspnoe), eerst enkel bij inspanningen, later bij gewone dagelijkse activiteiten;
  • de meeste luchtweginfecties worden veroorzaakt door een van deze drie kiemen: Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae en Staphyloccus aureus. Indien niet tijdig opgespoord en behandeld, kan deze laatste kiem snel leiden tot een chronische, onomkeerbare kolonisatie die de levensprognose ongunstig beïnvloedt.

Sinusitis

Mucoviscidose tast ook de bovenste luchtwegen aan. Dit uit zich als chronische sinusitis (ontsteking van de sinussen, dat zijn de holten rond de neusholten. Soms verschijnen neuspoliepen (weefselgroei in het neusslijmvlies).

Geschreven door Candice Leblanc Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Respiratoire symptomen van mucoviscidose
Reclame