Symptomen

Diabetes bij mucoviscidose

Pancreas en insuline

Naast spijsverteringsenzymen maakt de pancreas ook insuline aan. Dat hormoon regelt het suikerevenwicht in het bloed. Door een aantasting van de pancreas kan de insulineproductie verminderen. Als gevolg van mucoviscidose kan dan diabetes optreden.

Een bijzondere vorm van diabetes

Diabetes door mucoviscidose is zeldzaam bij kinderen, maar treft bijna één op de vijf volwassen patiënten. In de beginfase kan deze diabetes aspecifieke symptomen geven: intense dorst, vaak urineren, gewichtsverlies, vermoeidheid. In de jaren die hieraan voorafgaan, is vaak een achteruitgang van de longfunctie en van de voedingstoestand merkbaar. Volwassen patiënten moeten dus regelmatig worden onderzocht op diabetes, zeker als er sprake is van een onverklaarde achteruitgang van de algemene toestand.

Diabetes bij mucoviscidose kan behandeld worden door de regelmatige toediening van insuline. Die behandeling is wel noodzakelijk om complicaties te vermijden: vermindering of verlies van het gezichtsvermogen, nierinsufficiëntie, risico op cerebrovasculair accident (beroerte), op hartinfarct …

Geschreven door Candice Leblanc Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Diabetes bij mucoviscidose
Reclame