Behandeling

Preventie en behandeling van luchtweginfecties

Infecties genezen en voorkomen

Om de achteruitgang van de longfunctie tegen te gaan moeten luchtweginfecties worden voorkomen, voortijdig worden opgespoord (regelmatige en systematische controle van het opgehoeste slijm uit de diepe luchtwegen), en zonder uitstel worden behandeld. Anders dan bij gezonde mensen is het langdurige en soms aanhoudende gebruik van antibiotica van kapitaal belang voor mucoviscidosepatiënten.

Respiratoire kinesitherapie: onmisbaar

Ademhalingskinesitherapie vormt een hoeksteen van de symptomatische behandeling van mucoviscidose. Ze moet levenslang dagelijks worden uitgevoerd, één tot twee keer per dag. De bedoeling is om de longen te helpen de slijmen te evacueren.

Bij kinderen gebeuren de kinesitherapiesessies door een gespecialiseerde kinesitherapeut of door de ouders. Er bestaan technieken die de patiënten zelf kunnen toepassen (autogene drainage). Ze moeten wel aangeleerd worden en regelmatig gesuperviseerd door een kinesitherapeut om fouten recht te zetten.

Er bestaan verschillende technieken, soms worden instrumenten gebruikt (bijvoorbeeld flutter).

Geneesmiddelen

Verschillende geneesmiddelen worden gebruikt tegen bronchusobstructie door taaie slijmen:

  • slijmverdunnende middelen maken de slijmen vloeibaarder;
  • bronchodilatatoren zijn vaak nodig omdat ze de doeltreffendheid van kinesitherapie verhogen en astmatische symptomen bij sommige patiënten of ten gevolge van bepaalde medicatie aan te pakken;
  • inhalatiecorticoïden bestrijden ontsteking van de luchtwegen;
  • antibiotica zijn aangewezen om bacteriële infecties te bestrijden.

Deze geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren toegediend worden (oraal, inhalatie, intraveneuze injecties…). Inhalatie is bijzonder interessant bij de behandeling van longziekten zoals mucoviscidose.

Longtransplantatie?

Wanneer de aandoening zich in een vergevorderd stadium bevindt en de longen onvoldoende functioneren, is longtransplantatie de ultieme toevlucht. In dit geval is een levenslange behandeling tegen afstotingsverschijnselen noodzakelijk. Afstoting blijft immers altijd mogelijk.

Geschreven door Candice Leblanc Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Preventie en behandeling van luchtweginfecties
Reclame