backtotop

Diagnose

Subtypes van milde cognitieve stoornis (MCI)

Amnestische MCI: geheugenproblemen

Amnestische MCI (60-85% van de gevallen) wordt gekenmerkt door geheugenproblemen. Het episodisch geheugen (bijvoorbeeld een recente telefoonconversatie vergeten) wordt als eerste aangetast. Een aantasting van het prospectief geheugen (bijvoorbeeld een afspraak vergeten) is een ander belangrijk eerste teken van de achteruitgang van het geheugen bij amnestische MCI. Ook een of meer andere cognitieve functies kunnen aangetast zijn. In dat geval spreekt men over multiple-domain amnestische MCI.
Het is de amnestische vorm die het meeste kans maakt om te evolueren naar de ziekte van Alzheimer. Daarom wordt MCI ook wel als een overgangsfase beschouwd tussen normale ouderdomsvergeetachtigheid en dementie. Het percentage MCI-patiënten dat effectief evolueert naar de ziekte van Alzheimer is echter niet duidelijk gedefinieerd. Verschillende studies leveren uiteenlopende resultaten op, gaande van 4,8% per jaar tot ruim 21%. Deze grote variatie is waarschijnlijk grotendeels te wijten aan de verschillende definities van MCI-patiënten die in de verschillende studies werden gebruikt.

Niet-amnestische MCI: geen geheugenproblemen

Niet-amnestische MCI (goed voor 3-30% van de gevallen) kenmerkt zich door een stoornis in een (single niet-amnestische MCI) of meer (multiple-domain niet-amnestische MCI) niet-geheugengebonden cognitieve domeinen, zoals uitvoerende functies of de snelheid van informatieverwerking. Het geheugen blijft intact. De niet-amnestische vorm kan een voorloper zijn van andere vormen van dementie, zoals bijvoorbeeld Lewy-body-dementie en vasculaire dementie.

Geschreven door Emily NazionaleHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Milde cognitieve stoornis – MCI - Diagnose - Subtypes van milde cognitieve stoornis (MCI)
Reclame